کسب «توانایی جانبی» در دورۀ کارشناسی مهندسی

این روز ها، هر چند مدت یکبار، با چاپ یک مقاله، یا ارایه یک سخنرانی، این مطلب بار دیگر مطرح می‌شود که دانش آموختگان کارشناسی مهندسی آمادگی لازم را برای ورود به‌بازار کار، ندارند. ...

ادامه...
دورۀ آموزشی توسعه مهارت­های یاددهی-یادگیری اعضای هیات علمی

در آموزش مدرن، توسعۀ حرفه­­­­ای اعضای هیات علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای اساتید نوعی حمایت سازمان‌یافته، برای کمک به‌ارتقای عملکرد اعضای هیات علمی است. ...

ادامه...
ساماندهی راهنمای درس (دانلود)

تهیه راهنما یا طرح درس، و ارایه آن به‌دانشجویان در ابتدای نیمسال، از ضرورت‌های یک آموزش موفق است. در این برنامه، سازوکار ساماندهی طرح درس، به ویژه تهیۀ هدف‌های یادگیری آن، تشریح می‌شود. ...

ادامه...
پیشنهادهای آموزشی

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی سلسله پژوهشهایی را به منظور شناسایی چالش‌های آموزش مهندسی ایران، و ارایه راهکارهایی برای ارتقای کیفی آن، به انجام رسانده است ...

ادامه...

شرکت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نشست منطقه ای یونسکو در جاکارتای اندونزی- سی آذر لغایت اول دیماه96

سومین هم اندیشی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با موضوع «بازآفرینی آموزش» ، چهارشنبه 29 آذرماه96 ساعت 16 الی 18.

شرکت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نشست منطقه‌ای یونسکو در مالزی

برگزاری کارگاه آموزشی" جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی"

برگزاری کارگاه آموزشی، ویژه دستیاران آموزشی (TA) پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی (19 و 20 ، 26 و 27 مهرماه 1396)

شرکت در نشست کرسی های علم یونسکو در ژنو ( 16 - 14/ 96/04)

اخبار آرشیو
آمار سایت
بازدیدکننده