کارگاه آموزشی نوآوری در فرایند یاددهی یادگیری

مدرس : دکتر حسین معماریان ، هدف : توسعه مهارت های آینده ساز در دانشجویان مهندسی به توسط تقلیل نقش استاد به یک راهنما ...

ادامه ...
کتاب"تضمین درونی کیفیت" : بهبود کیفیت آموزش عالی و قابلیت اشتغال دانش آموختگان

در دهه های اخیر، موسسات آموزش عالی با تغییرات زیادی روبرو بوده اند. در این سال ها، با گسترش سریع آموزش دانشگاهی، ...

ادامه ...
دوره آموزشی توسعه مهارت های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی

توسعه مهارت های حرفه ای اساتید نوعی حمایت سازمان یافته، برای کمک به ارتقای عملکرد اعضای هیأت علمی است. ...

ادامه ...
پیشنهادهای آموزشی

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی سلسله پژوهشهایی را به منظور شناسایی چالش‌های آموزش مهندسی ایران، و ارایه راهکارهایی برای ارتقای کیفی آن، به انجام رسانده است

ادامه ...
خبر آرشیو
    آمار بازدید