فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

 

فرهنگستان علوم   جمهوری اسلامی ایران، که فعالیت خود را در سال 1369 آغاز کرد، موسسه‌اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است. فرهنگستان دارای شش گروه علمی علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم اسلامی و علوم کشاورزی است. هر گروه علمی متشکل از یک شورای گروه وتعدادی شاخه است . گروه علوم مهندسی فرهنگستان دارای 8 شاخه مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسي صنايع، مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست و انرژی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و معدن و معماري است.

 

اهداف و وظایف فرهنگستان

 • کمک به توسعه علوم و فنون، تقويت روح پژوهش و ارتقاي سطح علمي و فرهنگي كشور  
 • دستيابي به‌آخرين يافته‌ها و نوآوري‌ها در عرصۀ دانش از طريق فعاليت‌هاي جمعي و جذب و حمايت و تشويق دانشمندان و پژوهشگران برجسته
 • كوشش در جهت گسترش مرزهاي دانش و تلاش مستمر براي ارتقاي سطح دانش و پژوهش در كشور
 • بررسي و تحليل وضعيت علمي، فني، آموزشي و پژوهشي كشور و ارائه پيشنهاد در زمينۀ بهبود و ارتقاي آن به‌مراجع ذيربط
 • اظهارنظر در مسائل و مباحث اساسی علم وپژوهش و فناوری كه از سوي دولت و مراكز علمي و تحقيقاتي به فرهنگستان ارجاع مي‌شود
 • مطالعه تجربيات كشورها در كسب و توسعه علوم و تكنولوژي.  همچنين بررسي آخرين يافته هاي علمي و نحوه استفاده از آنها با توجه به زمينه‌ها و امكانات موجود در كشور.
 • تشويق و ترغيب دانشمندان و پژوهشگران به‌خلق آثار علمي و فرهنگي از طريق حمايت مادي و معنوي ايشان 
  ايجاد تسهيلات لازم در جهت مبادله اطلاعات و نتايج تحقيقات و تبادل نظر بين دانشمندان وپژوهشگران. 
 • مبادله متخصصان و پژوهشگران با فرهنگستان‌هاي علوم ساير كشورها به‌ويژه كشورهاي اسلامي و جهان سوم با واگذاري بورس و استفاده از مسافرت‌هاي علمي و فرصت‌هاي مطالعاتي از طريق مراجع ذيربط
 • بررسي و پيشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاء‌ سطح علمي سمينارها و كنگره ها و كنفرانس‌هاي علمي در سطح ملي و بين المللي و ارزيابي اين گونه مجامع.
 • برگزاري سمينارها، كنفرانس‌ها، كنگره‌ها و سمپوزيوم‌ها در زمينۀ جديدترين يافته هاي علمي، فني و فرهنگي اشاعه اطلاعات و دانسته‌هاي علمي از طريق انتشار مجلات و كتب علمي و پژوهشي بالاخص نتايج تحقيقات و يافته‌هاي جديد علمي و فرهنگي در سطح كشور و جهان.
 • اعطاي پاداش، جايزه و نشان علمي به‌دانشمندان و پژوهشگران و مؤسساتي كه خدمات علمي و يا فرهنگي برجسته‌اي انجام داده‌اند از طريق مراجع قانوني.
 • پيشنهاد تخصيص اعتبارات و امكانات تحقيقاتي براي فعاليت‌هاي دانشمندان برجسته.
 • بررسي و تصويب عضويت فرهنگستان درمجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي كه وظايف و اهداف متناسب با وظايف و اهداف فرهنگستان دارند، در چهارچوب قوانين و مقررات كشور.

 

برای آگاهی بیشتر از فعالیتهای فرهنگستان علوم جمهوری ایران، به وبگاه آن مراجعه بفرمایید.

http://www.ias.ac.ir/