کارگاه آموزشی13

توسعه توانایی‌های آینده ساز در دانشجویان مهندسی

مدرس: دکتر حسین معماریان

هدف: شناسایی مجموعه توانایی‌های مورد نیاز برای ورود به بازار کار و ارایه روش‌هایی برای توسعه آنها در دانشجویان مهندسی.

سرفصل‌ها: توانایی‌ها و نگرش‌های ضروری یک دانش آموخته مهندسی، روش‌های توسعه این توانایی‌ها در طول دوره کارشناسی و توسط یک‌ درس مستقل.

چکیده: بازار کار به‌شدت رقابتی کنونی مهندسی، این سوال را از ابتدای تحصیل برای بسیاری از دانشجویان مطرح می‌کند که جدا از جدیت در خواندن درس‌ها و گرفتن نمره‌های خوب؛ چه بکنم که در آینده مهندس موفق‌تری باشم؟ استادان و برنامه ریزان آموزش مهندسی نیز همواره با این سوال روبرو هستند که دانشجویان ما، در زمان فارغ‌ا‌لتحصیلی باید دارای چه توانایی‌هایی باشند و چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که به‌این توانایی‌ها دست‌یافته‌اند؟ در تمام تعاریفی که برای مهندسی ارایه شده، فعالیت محوری آن طراحی و اجرای راه‌حل‌هایی درنظر گرفته شده که پیشتر وجود نداشته، و به‌صورتی مستقیم یا غیر‌مستقیم در جهت خدمت به‌جامعه است. آنچه مهندسان می‌آفرینند، بسته به‌زمینه فعالیت آنها، متفاوت است. حاصل آفرینش‌های مهندسی‌ می‌تواند محصولات، فرایندها و یا سیستم‌ها باشد. یک دوره آموزش کارشناسی مهندسی موفق باید بتواند دانش‌آموختگان خود را برای کار حرفه‌ای آماده نماید. توانايي حرفه‌ای را مي‌توان ارتباط پيچيدۀ بين سه مولفۀ دانش، مهارت و نگرشبه‌حساب آورد. تمرکز آموزش سنتی مهندسی بیشتر بر انتقال دانش بوده و توجه کمتری به دو وجه دیگر، یعنی ارتقای مهارت‌ها و تغییر نگرش دانشجویان می‌شود. این وظیفه آموزشگران است که، در کنار توجه به انتقال دانش مهندسی، با تمهیدات مختلف مهارت‌ها و نگرش‌های لازم برای کار حرفه‌ای را به‌دانشجوان خود، منتقل نمایند. روش دیگر برطرف نمودن این کاستی ارایه یک درس جدید در سال اول دوره کارشناسی استۀ که در آن مجموعه مهارت‌ها و نگرش‌های مورد نیاز یک دانش آموخته مهندسی، که در درس‌های دیگر کمتر فرصت پرداختن به آنها وجود دارد، به دانشجویان معرفی می‌شود.