پیشنهاد آموزشی

بازنگری تقويم آموزشي

تدوین و اجرای مستمر یک تقویم آموزشی عاملی مهم در رعايت نظم  آموزش و پژوهش از نظر زمان بندی و تداوم آن و در نتیجه حفظ کيفيت مطلوب آموزش، پژوهش و ارزيابي رشد علمي هر موسسه آموزشی است. در سال‌های اخیر تقویم آموزشی به‌‌صورت یکنواخت اجرا  نشده و همه ساله تغییراتی در آن صورت گرفته است. به‌‌نظر می رسد که توافق بروی یک تقویم مشخص و اجرای دقیق آن نقشی مهم در بالا بردن کیفیت آموزش و رعایت مقررات آموزشی خواهد داشت. به‌این منظور تقویم آموزشی پیوست که با در نظر گرفتن موارد زیر تدوین شده، پیشنهاد می‌شود:

 • تثبيت تقويم آموزشی و شروع به موقع آموزش
 • رعايت 16 هفته درسي برای نیمسال
 • تثبيت برنامه‌هاي درسي و امتحاني دروس پايه و عمومي مشترک
 • تثبيت برنامه هاي درسي و امتحاني دروس اصلي مشترک و تخصصي
 • تهيه كاتالوگ فارسی و انگليسی دانشکده
 • تكميل وبگاه دانشکده
 • تشكيل منظم كلاس‌ها (برقراري كلاس‌هاي جبراني در صورت عدم تشكيل كلاس)
 • زمان بندي لازم براي انجام امور آموزشي و رعايت آن
 • رعايت فاصله زماني مناسب بين نيمسال‌ها

با توجه به‌موارد بالا تاریخ‌های عمده تقويم آموزشی به‌‌صورت زير پیشنهاد می‌شود :

 

 

نيم سال اول

نيم سال دوم

 • ثبت نام

6/28  تا 6/31

11/10 تا 11/13

 • شروع کلاس ها

7/1

11/14

 • حذف و اضافه

7/11 تا 7/14

11/24 تا 11/27

 • حذف تک درس

9/11

2/4

 • پايان کلاس ها

10/20

3/21

 • شروع امتحانات

10/23

3/24

 • پايان امتحانات

11/6

4/6

 • شروع کلاس‌های نيمسال بعد

11/14

7/1

 

تقويم بالا با توجه به موارد زير تدوين شده است:

 • لزوم همزمانی آغاز دروس برای ورودی‌های جديد (کنکوری‌ها) و دانشجويان قبلی: در 20 سال اخير نتايج آزمون سراسری  بعد از 22 شهريور اعلام شده و ثبت نام بعد از 29 شهريور بوده است . در شرايط حاضر کلاس‌های  ورودی‌های جديد در 2 هفته اول نیمسال تشکيل نمی‌شود.
 • شروع نیمسال از تاريخ معين و رعايت دایمی آن: اين کار، همانند روشی که در آموزش و پرورش مرسوم است، در صورت تداوم باعث تثبيت تشکيل کلاس ها در آغاز هر نيمسال می‌شود.
 • لزوم رعايت فاصله زمانی بين دو نيمسال (حداقل 1 هفته): که فرصتی مهم برای بررسی و تکمیل نمرات و بازسازی روحيه و آمادگی برای شروع نيمسال بعد است.
 • امکان برگزاری ترم تابستانی:  با توجه به‌اتمام امتحانات در شش خرداد، امکان برگزاری ترم تابستانی از 25 خرداد تا 15 شهریور، وجود خواهد داشت.

 

زمان‌بندی فعاليت‌هاي آموزشي در طول دو نيمسال تحصيلي

هفته

عنوان فعاليت‌هاي آموزشی

نيمسال

اول

دوم

 

ثبت نام

 

 

1

شروع كلاس‌ها + آگهي حذف و اضافه + حذف دروس به حد نصاب نرسيده

7/1

11/14

2

حذف و اضافه

7/11

11/24

3

امور جاری -  نهايی کردن داده ها بعد از حذف و اضافه

7/15

11/28

4

نهايي كردن و جمع آوري کار برگ‌هاي حق التدريس + كار دانشجويي

7/22

12/5

5

آمارگيری از وضعيت نيمسال گذشته (معدل دانشجويان، مشروطی، نخبگان....)

7/29

12/12

6

مشخص كردن وضعيت دانشجويان و اعلام رسمی موارد به‌آنها

8/6

12/19

7

امور جاری و مربوط به‌امتحانات بين نيمسال

8/13

12/26

8

امور جاری دانشکده ها (تعيين گرايش ، کار آموزی...) و امتحانات بين نيمسال

8/20

1/14

9

اطلاعيه مربوط به‌حذف تك درس (حذف اضطراري) + امتحانات ميان ترم

8/27

1/21

10

ارزيابی اساتيد + امتحانات ميان ترم

9/4

1/28

11

حذف تك‌درس (اضطراري) + ارزيابي اساتيد

9/11

2/4

12

ارزيابي اساتيد

9/18

2/11

13

امور جاری آموزشی- پيش ثبت نام نيمسال بعد (در صورت وجود مورد)

9/25

2/18

14

تهيه ليست نهايي دانشجويان درس براي ثبت نمرات امتحانات

10/2

2/25

15

اعلام مجدد برنامه امتحاني در آموزش دانشكده

10/9

3/1

16

انجام مقدمات امتحانات + امتحانات دروس عملي +‌آزمايشگاهي + كارگاهي

10/16

3/8

17

برگزاري امتحانات

10/23

3/24

18

برگزاري امتحانات

10/30

3/31

19

ورود نمرات به سيستم ...

11/7

4/7

 

پیش‌نویس پیشنهاد آموزشی بازنگری تقویم آموزشی در اسفند ماه 1391 توسط جناب آقای دکتر راشد محصل تهیه و شورای راهبردی کرسی یونسکو عرضه شد. این پیشنهاد آموزشی، پس از انجام اصلاحات لازم، در جلسۀ شماره 5 شورای راهبردی کرسی یونسکو، مورخ 28/1/1392، به‌تصویب رسید.

اردیبهشت 1393