سازمان نظام مهندسی معدن ایران

 

شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسی معدن مرکب از 11 نفر و مدت دوره آن 3 سال است. هيئت عمومي 7 نفرآنها را از بين اعضاي خود انتخاب مي کند و 8 نفر را از بين اعضاي هيئت عمومي يا ساير اعضاي سازمان به وزير صنايع ومعادن معرفي مي کند تا وي 4 نفر را از بين آنها انتخاب کند.تعداد اعضاي شوراي مرکزي از رشته هاي  مختلف به ترتيب زير است: معدن: 4 نفر، زمين شناسي: 3 نفر، متالورژي استخراجي: 2 نفر، نقشه برداري: 2 نفر.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از سازمان نظام مهندسی معدن و وبگاه آن مراجعه بفرمایید.

                                                                   www.ime.org.ir

 

تفاهم‌نامۀ همکاری‌ دوجانبه بین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و سازمان نظام مهندسی معدن در تاریخ 28/03/1392 به‌امضا رسیده است.