مقالات منتشر شده در نشریات علمی- پژوهشی

برای دریافت اصل مقاله، روی عنوان آن کلیک کنید.

ghvhgvcjhchgj

36. بررسی علل بی انگیزگی دانشجویان مهندسی (1399)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران

35. طراحی و اجرای برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی (1399)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

34. آموزش برخط مهندسی(1398)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

33. واکاوی یک تجربه در آموزش از راه دور، دانشگاه آزاد ایران(1398)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

32. کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی- مهندسی ایران(1396)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

31. توسعۀ مهارت‌های آموزشی اساتید مهندسی ایران(1396)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

30. توسعۀ مهارتهای یاددهی یادگیری در دستیاران آموزشی برنامه های مهندسی (1394)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

29. سازکار ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی ایران(1393)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

28. جایگاه تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1393)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 27. بازنگری در پروژه های کارشناسی مهندسی ایران(1392)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

26. بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی(1392)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

25. نقش کمرنگ تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1392)، سومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران(آموزش مهندسی برپایه توسعه پایدار)، دانشگاه صنعتی شریف، آبان 92

24. دستاوردهای دیروز مهندسی و چالش‌های فردا (1391)، مجله نظام مهندسی معدن

 23. سازوکار ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران(1390) ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 22. بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21(1390)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

21. روش های نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی(1390)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 20. فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران(1390)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 19. نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی(1390)،فصلنامه آموزش مهندسی ایران

18. باید ها و نبایدهای سخنرانی به کمک نرم افزار پاورپوینت(1390)، مجله نظام مهندسی معدن

17. تلفیق سخنرانی سنتی و روش های یادگیری فعال (1390)، دومین کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به اینده، آبان 1390

16. کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران (1390)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران 

15. دستاوردهای دیروز مهندسی و چالشهای فردا (1390)،مجله نظام مهندسی معدن

14. تدارک هدف‌ها و دستاوردهای آموزش مهندسی (1390)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران

13. مهندس و مهندسی (1390)، مجله نظام مهندسی معدن

12. بازنگری برنامه درسی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن (1388)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران

11. ارزیابی داخلی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1388) ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران

10. طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی  مهندسی ایران (1388)، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران

9. کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (1388)، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران

8. مهندسی ارزش و ضرورت به‌کارگیری آن در صنعت معدن ایران (1388)، مجله نظام مهندسی معدن

7. ارزیابی مقالات پژوهشی مهندسی (1387)، مجله نظام مهندسی معدن

6. نگارش مقالات پژوهشی مهندسی  (1387)، مجله نظام مهندسی معدن

5. ضرورت بازنگری آموزش مهندسی اکتشاف معدن  (1386)، مجله نظام مهندسی معدن

:a4. Mining engineering education in developing countries 
(1386) the case of Iran    

 3. پایگاه اطلاعات آموزش معدن و مواد ایران (1384)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 2. آسیب‌شناسی آموزش مهندسی در ایران (1383)، فصلنامه علمی علوم زمین

 1. تضمین کیفیت آموزش مهندسی معدن در ایران (1382)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران


572 بازدید