مقالات منتشر شده در نشریات علمی- پژوهشی

برای دریافت اصل مقاله، روی عنوان آن کلیک کنید.

ghvhgvcjhchgj

43. طراحی و اجرای برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی (1399)

42. آموزش برخط مهندسی (1398)

41. واکاوی یک تجربه در آموزش از راه دور، دانشگاه آزاد ایران (1398)

40. کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی- مهندسی ایران (1396)

39. توسعۀ مهارت‌های آموزشی اساتید مهندسی ایران (1396)

38. توسعۀ مهارتهای یاددهی یادگیری در دستیاران آموزشی برنامه های مهندسی (1394) 

37. سازکار ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1393)

36. جایگاه تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1393)

35. بازنگری در پروژه های کارشناسی مهندسی ایران (1392)

34. بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی (1392)

33. نقش کمرنگ تفکر خلاق در آموزش مهندسی ایران (1392)

32. بازنگری در پروژه های کارشناسی مهندسی ایران (1392)

31. بازنگری برنامه های آموزش مهندسی (1392)

30. مهندس و مهندسی (1391)

29. دستاوردهای دیروز مهندسی و چالش‌های فردا (1391)

28. سازوکار ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران (1390)

27. بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21 (1390)

26. فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1390)

25. نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی (1390)

24. باید ها و نبایدهای سخنرانی به کمک نرم افزار پاورپوینت (1390)

23. روش های نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی (1390)

22. تلفیق سخنرانی سنتی و روش های یادگیری فعال (1390)

21. روشهای نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی (1390) 

20. بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21 (1390)  

19. کاستی‌های برنامه‌های آموزش مهندسی ایران (1390) 

18. سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1390) 

17. دستاوردهای دیروز مهندسی و چالشهای فردا (1390) 

16. نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی (1390) 

15. فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1390) 

14. تدارک هدف‌ها و دستاوردهای آموزش مهندسی (1390) 

13. مهندس و مهندسی (1390) 

12. بازنگری برنامه درسی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن (1388) 

11. ارزیابی داخلی برنامه های آموزش مهندسی ایران (1388) 

10. طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی  مهندسی ایران (1388) 

9. کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (1388) 

8. مهندسی ارزش و ضرورت به‌کارگیری آن در صنعت معدن ایران (1388) 

7. ارزیابی مقالات پژوهشی مهندسی (1387) 

6. نگارش مقالات پژوهشی مهندسی (1387) 

5. ضرورت بازنگری آموزش مهندسی اکتشاف معدن (1386) 

:a4. Mining engineering education in developing countries 
(1386) the case of Iran    

 3. پایگاه اطلاعات آموزش معدن و مواد ایران (1384) 

 2. آسیب‌شناسی آموزش مهندسی در ایران (1383)

 1. تضمین کیفیت آموزش مهندسی معدن در ایران (1382) 


186 بازدید