کارگاه آموزشی

ارزیابی یادگیری

  • مدرس: دکتر حسین معماریان
  • هدف: کسب مهارت در زمینۀ ارزیابی و سنجش بایسته میزان دستیابی دانشجویان به‌‌‌دستاورد‌های درس.
  • سرفصل‌ها: انواع آزمون، طراحی آزمون‌، اداره جلسات امتحان، تقلب و سرقت علمی، روش‌ صحیح نمره دادن، ...)

چکیده: اساتید مهندسی سال‌های زیادی را صرف فراگیری دانش و مهارت، در زمینۀ تخصصی و کار حرفه‌ای خود می‌کنند؛ ولی اغلب آموزش مناسبی را در مورد نحوۀ انتقال مفاهیم به‌دانشجویان و ارزیابی میزان یادگیری آنها نداشته‌اند. از اینروست که بسیاری از آموزشگران، قضاوت در بارۀ میزان یادگیری دانشجویان و نمره‌دادن به‌عملکرد ایشان را از پیچیده‌ترین بخش‌های فعالیت‌های آموزشی خود می‌دانند، و همواره با پرسش‌های متعددی در این زمینه روبرو هستند. چه سوالاتی تهیه کنیم که بتواند به‌نحو بهتری یادگیری دانشجویان را بسنجیم؟ آیا فرایند وقت‌گیر و خسته کننده تصحیح اوراق امتحانی به‌درستی طی شده است؟ آیا دانشجویان مستحق نمره‌ای که دریافت کرده‌اند، بوده‌اند؟ در یکی دو دهۀ گذشته آموزشگران مهندسی، با بهره‌گیری از یافته‌های نوین در زمینۀ آموزش و ارزیابی عملکرد دانشجویان، قدم‌های موثری را در این زمینه‌ها، برداشته‌اند. در نگاه تازه، امتحان علاوه بر ارزیابی دستاوردهای دانشجویان، عاملی برای یادگیری بیشتر در نظر گرفته می‌شود.


225 بازدید