کارگاه آموزشی

تجربیات تدریس

  • مدرسان: دکتر عباس بازرگان، دکتر حسین معماریان
  • هدف: آشنایی با تجربیات تدریس تعدادی از اساتید با تجربه و موفق در زمینۀ آموزش مهندسی
  • سرفصل‌ها: تدریس به‌صورت سخنرانی، سخنرانی با پاورپوینت، خطاهای عمده در تدریس، برخورد با رفتارهای ناشایست در کلاس، ...

چکیده: سخنرانی در کلاس، ایستادن در برابر دانشجویان و بازگوکردن صِرف دانسته‌ها نیست. سخنرانی نوعی از ارتباط است که در آن لحن صدا، حرکات و اشارات، حالات صورت و تماس‌های بصری می‌تواند باعث جذب یا دفع مخاطبان بشود. علاوه بر ‌‌موضوع سخنرانی، نحوۀ ارایۀ و صحبت کردن ما نیز در میزان توجه دانشجویان و یادگیری آنها موثر است. آموزشگران می‌توانند با درنظرگرفتن نکاتی کوچک، موفقیت یک سخنرانی را به‌‌نحو بارزی افزایش دهند. در چند دهۀ اخیر، وسایل کمک آموزشی، به‌‌ویژه انواع الکترونیکی آن، کاربردهای زیادی در تدریس و افزایش کارایی سخنرانی‌ها داشته‌اند. رایج‌ترین این وسایل پاورپوینت است که امروزه به‌‌طور وسیع در آموزش دانشگاهی به‌کارگرفته می‌شود. استفاده از پاورپوینت همواره نتیجه بخش نبوده و در مواردی اساتید به‌‌سیستم سنتی گچ و تخته بازگشته اند. این بازگشت به‌گذشته تاحدی ناشی از استفاده ناصحیح از این‌گونه ابزارهای مدرن تشخیص داده شده است. در آموزش نوین، سخنرانی در کلاس و استفاده از وسایل کمک آموزشی حالتی پویا و انعطاف پذیر داشته، تا ضمن جذب هر چه بیشتر دانشجویان، سطح یادگیری بالاتری را تضمین کند. اساتید با تجربه می توانند با انتقال تجربیات و مهارتهای آموزشی خود سهم آزمون و خطا در آموزش را هر چه بیشتر کاهش دهند. در این کارگاه همراه با پخش دستاوردهای تدریس دو نفر از اساتید پیشکسوت، راهکارهای پیشنهاد شده توسط ایشان، مورد بحث قرار می‌گیرد.


258 بازدید