کارگاه آموزشی 

استانداردهای آموزش مهندسی

  • مدرس: دکتر حسین معماریان
  • هدف: آشنایی با ضوابط و معیارهای یک آموزش مهندسی استاندارد
  • سرفصل‌ها: ملاک‌ها و استاندارد های یک آموزش مهندسی استاندارد، روش پیوستن به‌پیمان‌ها جهانی آموزش مهندسی

چکیده: دانشجویان در زمان فارغ‌ا‌لتحصیلی چه دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرشی‌هایی را باید بدانند  چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که دانشجویان به‌این توانایی‌ها دست‌یافته‌اند؟ اینها سوالات اساسی در آموزش مهندسی، در طی دو دهۀ گذشته بوده است. کوشش‌هایی که برای پاسخ به‌این سوال‌ها صورت گرفته، منجر به‌تغییرات شگرفی در آموزش مهندسی و ارزشیابی دستاوردهای آن شده است. در طی این مدت، دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای غربی، روش‌های نوین آموزش و یادگیری را به‌خدمت گرفتند و نهادهای ملی و بین‌المللی متعددی نیز جهت ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، ایجاد شده است. همه این کوشش‌ها برای تربیت افرادی با توانایی‌های حرفه‌ای مناسب برای کار مهندسی، در دنیای جدید بوده است. توانایی حرفه‌ای را می‌توان ارتباط پیچیدۀ بین سه مقوله دانش، مهارت و نگرشبه‌حساب آورد. به‌این منظور، یک دورۀ آموزش مهندسی باید بتواند دانش آموختگانی تربیت کند که ضمن داشتن دانش کافی از مبانی علوم و مهندسی، دارای مهارت و توانایی در ارتباطات، کارگروهی و خود آموزی بوده و نگرش درستی به‌محتوی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مهندسی داشته باشند. تاکید بیش از حد بر آموزش علوم مهندسی، در دهه‌های پایانی قرن بیستم، فاصله بین آموزش‌های عرضه شده و نیازهای واقعی دنیای کار حرفه‌ای را افزایش داد. برای پر کردن این خلاء تعدادی از دانشگاه‌های عرضه کننده آموزش مهندسی، ابتکاری جدید را برای توسعۀ چشم‌اندازی تازه‌ در آموزش مهندسی، شکل دادند. از مهم‌ترین وجوه این برنامه، که به CDIO معروف شده است، تاکید بر فعالیت‌های عملی و هدایت آموزش‌های دانشگاهی به‌سمت نیازهای صنعت و بازار کار می‌باشد. نگرش جدید بر این پیش فرض استوار است که دانش‌آموختگان مهندسی باید بتوانند سیستم‌های پیچیده مهندسی را، در محیطی مدرن و مبتنی بر کارگروهی، برای خلق محصولات و سیستم‌ها تعریف ‌نموده، طراحی‌کرده، اجرا نموده و به‌کاربرند. در سال‌های اخیر دانشگاه‌های بسیاری از کشورهای مختلف به‌این برنامه پیوسته اند. سمت‌گیری کلی این برنامه می‌تواند جهت ارتقاء برنامه‌های آموزش مهندسی کشور، و همخوانی آن با آموزش‌های عرضه شده در بزرگترین مراکز آموزش مهندسی دنیا، به‌کارگرفته شود.


269 بازدید