کارگاه آموزشی 

آموزش طراحی مهندسی

  • مدرس: دکتر حسین معماریان
  • هدف: آشنایی با سازوکار آموزش طراحی در دوره‌های کارشناسی مهندسی
  • سرفصل ها: طراحی مهندسی چیست و مراحل آن کدامست؟ چگونه و به‌توسط چه درس‌هایی می‌توان مهارت طراحی را در دانشجویان، تقویت کرد؟، ...

چکیده: طراحی، اوج فعالیت‌های مهندسی است. مهندسان، با به‌کارگیری قوه تخیل و مهارت‌های حرفه‌ای خود، نقش موثری در طراحی و شکل‌گیری دنیای کنونی ما داشته‌اند. طراحی مهندسی را به‌زبان ساده می‌توان فرایند توسعۀ طرح‌های عملی، برای ساخت یا تولید دستگاه‌ها، ماشین‌ها، سازه‌ها، فرایند‌ها و سیستم‌ها، به‌منظور رفع نیازهای بشر، تعریف کرد. در شرایطی که آموزش مهندسی، در سال‌هایی که از هزارۀ سوم می‌گذرد، تاکید بر طراحی را بیش از پیش افزایش داده است، نیاز به‌ارتقاء جایگاه تفکر خلاق و طراحی‌مهندسی در آموزش عالی کشور، به‌شدت احساس می‌شود. دستیابی به‌این هدف می‌تواند به‌صورت‌های مختلف، از جمله با اختصاص درس مستقل طراحی مهندسی، در سال‌های پایانی دوره‌کارشناسی؛ یا هدایت هرچه بیشتر پروژه‌های کارشناسی مهندسی به‌سمت فعالیت‌های تیمی و دارای محتوای طراحی، محقق شود. آشنایی با قلمرو  و تعریف طراحی مهندسی، فرایند طراحی مهندسی، روش‌ها و ابزارهای طراحی مهندسی، و مدیریت آن، از جمله مواردی است که باید در یک درس طراحی پایه، مورد توجه قرار گیرند. در این کارگاه آموزشی، به‌دنبال تشریح جایگاه طراحی در دوره‌های کارشناسی مهندسی کشورهای پیشرفته، ساختار و رئوس مطالب یک درس طراحی مهندسی پایه، که بیشتر به‌طراحی مفهومی می‌پردازد، به‌همراه سازوکار تدریس آن، مورد بحث قرار می‌گیرد.


266 بازدید