کارگاه آموزشی 

نقش استادان راهنما در آموزش مهندسی

  • مدرسان: دکتر حسین معماریان و گروه اساتید
  • هدف: معرفی نقش و ماموریت استادان راهنما در ارتقای آموزش مهندسی
  • سرفصل‌ها: جایگاه استاد راهنما، استاد راهنما و مشاوره آموزشی-پژوهشی، استاد راهنما و مشاوره تربیتی

چکیده

در آموزش مهندسی مدرن، برای اینکه یک برنامه درسی بتواند فرانید ارزشیابی را با موفقیت پشت سر بگذارد باید ملاک‌های متعددی را اقناع نماید. از جمله، برنامۀ آموزشی باید ثابت نماید که می‌تواند عملکرد دانشجویان را بسنجد؛ به‌دانشجویان در مورد برنامۀ درسی و آینده حرفه‌ای راهنمایی ارایه دهد؛ پیشرفت دانشجویان را در رابطه با دستاوردهای برنامه دنبال کند و دانشجویان را قادر سازد که در زمان فارغ‌التحصیلی به‌تمام الزامات برنامه، دست‌یابند. دستیابی به‌اهداف فوق مستلزم تعامل سازنده برگزارکنندگان برنامه آموزشی و دانشجویان است. امروزه بخشی از این وظیفه به‌اساتید راهنما محول شده است. اساتید راهنما، که  از بین اعضای هیئت علمی علاقمند انتخاب می‌شوند، چند ساعت در هفته را به ملاقات حضوری با دانشجویان و ‌مشاوره و راهنمایی، اختصاص می‌دهند. تجربه نشان می‌دهد که این مشاوره ممکن است طیف گسترده‌ای از مسایل را شامل شود. بخش قابل توجهی از دانشجویان در طی تحصیل با چالش‌های تحصیلی متنوع و در مواردی با مشکلات روحی و عاطفی روبرو می‌شوند، که در صورتی‌که به‌خوبی مدیریت نشود، حداقل نتیجۀ آن افت تحصیلی خواهد بود. آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، و کمک‌هایی که مراکز مختلف در دانشگاه می‌توانند در این زمینه عرضه نمایند، خواهد توانست نقش بارزی در کاهش این مشکلات داشته باشد. به‌منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های استادان راهنما و بالا بردن خدمات مشاوره  ارایه شده به‌دانشجویان، این کارگاه آموزشی در اوایل سال تحصیلی، برگزار می‌شود. در این کارگاه زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و عاطفی توسط کارشناسان امر مطرح و به‌بحث گذارده می‌شود.

  • جایگاه استاد راهنما در آموزش مهندسی

آموزش مهندسی مدرن چه جایگاهی را برای استاد راهنما در نظر می‌گیرد؟،

استاد راهنما چه نقشی در موفقیت یک برنامه آموزشی دارد؟

  • استاد راهنما و مشاوره آموزشی

آیین نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشی پردیس و دانشگاه کدامست؟

اطلاعات مربوط به مسایل آموزشی را از کجا می توان به‌دست آورد؟

  • استاد راهنما و مشاوره تربیتی

  چالش‌های عمده استادان راهنما کدامست؟

در مواجهه با مشکلات عاطفی و روانی دانشجویان چه باید کرد؟

  • استاد راهنما و تعامل با مرکز مشاوره

دامنه فعالیتهای مرکز مشاوره پردیس و دانشگاه کدامست؟

ارتباط سازنده استاد راهنما و مراکز مشاوره چگونه حاصل می‌شود؟

  • فعالیت‌های فوق ‌برنامه  دانشجویان

دامنه فعالیت‌های غیرآموزشی دانشجویان کدامست ؟

نقش استاد راهنما در ترغیب دانشجویان به فعالیت‌های فرهنگی و اجتمای چیست؟

  • چالشهای رایج استادان راهنما

 پرسش و پاسخ  در باره مسایل مطرح شده در کارگاه، و بررسی چالش‌های اساتید راهنما،


307 بازدید