کارگاه آموزشی 

آموزش برخط مهندسی

  • مدرس: دکتر حسین معماریان، دکتر عباس بازرگان
  • هدف: آشنایی با آموزش برخط و کارایی آن جهت آموزش مهندسی
  • سرفصل ها: آموزش برخط چیست و چگونه انجام می‌شود؟ چالش‌های آموزش برخط کدامست؟ آیا آموزش برخط مهندسی امکان‌پذیر است؟

چکیده: آموزش جزئی جدایی ناپذیر از تمدن و فرهنگ بشری محسوب می‌شود ولی پیشرفت در این زمینه با پیشرفت‌های فناوری و اجتماعی همگام نبوده است. به‌طورکلی، در مورد آموزش تغییرات در افکار، عادات و رسوم خیلی کند صورت می‌گیرد. حتی امروزه نیز عده‌ای معتقدند که آموزش سنتی بهترین و تنها روش صحیح آموزش است و هرگونه نوآوری و دگرگونی در قالب‌‌‌‌‌‌‌های سنتی آموزش را غیر صحیح و مطرود می‌دانند. در نظام‌های مرسوم آموزشی محدودیت‌هایی چون شغل، سن، لزوم شرکت فراگیر در محل کلاس‌های درس، کمبود استادان مجرب، و سایر امکانات، غالبا سبب می‌شود که بخش قابل توجهی از افراد جامعه، با وجود دارا بودن توانایی و استعداد لازم، به‌ناچار از فراگیری محروم شوند. این موانع ابتدا گزینه آموزش از راه دور، و به‌دنبال آن آموزش برخط را مطرح کرد. آموزش برخطنوعی نگرش به‌نظام آموزشی است، که با به‌کارگیری اینترنت و فناوری‌های وابسته به‌آن، مطابق نیازهای یادگیرنده طراحی می‌شود؛ و سعی بر آن دارد که موانعی چون زمان و مکان آموزش را، از سر راه یادگیری بردارد. آموزش برخط، که در حقیقت تکامل یافته شیوۀ آموزش از راه دور است، طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش را با قابلیت‌ها و امکانات الکترونیکی عرضه می‌کند. در سال‌های اخیر در کشور ما مراکز متعدد عرضه کنندۀ آموزش‌های برخط تاسیس شده که بخشی از آنها، بدون توجه به سازوکار این روش نوین آموزش، در واقع آموزش سنتی را به‌توسط اینترنت، عرضه می‌نمایند. در این کارگاه ظمن آشنایی با تاریخچه آموزش از راه دور در ایران، روش صحیح تهیۀ منابع چند رسانه ای و از راه دور، و کارایی ارایۀ برخط آموزش مهندسی، مورد بحث قرار می‌گیرد.


188 بازدید