پیشنهاد آموزشی

اصلاح گزارش عملکرد دانشجویان

سطح نمرات درس ها در مراکز آموزش مختلف متفاوت است. حتی در یک دانشگاه نیز نمرات دانشجویان در دانشکده ها یا گروه‌های آموزشی مختلف، یکسان نیست. این امر در مورد دروس یک برنامه آموزشی نیز صادق است. تفاوت سطح نمرات در مراکز مختلف باعث می‌شود که نمرات ثبت شده در کارنامه یک دانشجو به‌تنهایی نمی‌توانند توانایی وی را، حداقل در مقایسه با متوسط نمرات کلاس، مشخص سازد. آیا دانشجویی که در یک درس نمره 14 گرفته جزو دانشجویان ضعیف آن درس بوده؛ یا اگر سطح نمرات درس پایین بوده این دانشجو جزو گروه متوسط یا حتی قوی کلاس محسوب می شده است؟

     برای برطرف نمودن این کاستی راهکارهای متفاوتی را می‌توان درنظر گرفت. یک روش ساده، که امروز در بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته به‌کار گرفته می‌شود، افزودن یک ستون جدید به‌کارنامۀ تحصیلی دانشجویان است. در این ستون، در مقابل نمره هر درس، میانگین نمره کلاس در آن درس قید می‌شود. به‌همین ترتیب می‌توان در کنار معدل کل هر دانشجو نیز میانگین معدل دانش آموختکان آن دوره را قید کرد. با انجام این اصلاحات کوچک، در کارنامۀ تحصیلی، دانش آموختگان خواهند توانست در زمان استخدام، یا ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور، اطلاعات دقیق‌تری از توانایی‌های آموزشی خود را در اختیار مخاطبان قرار دهند.

     در همین راستا پیشنهاد می شود کارنامه تحصیلی در دانشگاه به‌صورت دو زبانه تهیه و در اختیار دانش آموختگان قرار داده شود. این رویه، که هم اکنون در برخی از دانشگاه‌های کشور نیز اجرا می‌شود، ضمن جلوگیری از لغزش‌هایی که در زمان ترجمه مدارک برای ادامه تحصیل دانش آموختگان پیش می‌آید، امکان استفاده‌های غیر قانونی از مدرک تحصیلی را نیزکاهش  خواهد داد.

     این پیشنهاد آموزشی در جلسه دی ماه شورای راهبردی کرسی یونسکو طرح و به‌تصویب رسید و متعاقبا در جلسۀ دوم اسفند ماه 1395 شورای آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی تصویب و جهت بررسی و اقدام به دانشگاه ارسال شد.

ح. م.، دی ماه 1395


688 بازدید