آینده پژوهی

  ضرورت نوآوری در آموزش مهندسی                                                                            درسال های اخیر رشد تعداد مقالات منتشر شده در نشریات پژوهشی بین المللی به  عنوان معیار پیشرفت  علمی و نوآوری در... ادامه 
  ضرورت آینده پژوهی در آموزش مهندسی                                                                  در دنیای امروز تغییرات با آهنگی پرشتاب‌ تر از گذشته رخ  می‌دهند. تغییرات  فناوری، و به‌دنبال آن تغییر در دیگر جنبه‌های  زندگی ... ادامه  
   مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی                                                                   گزاره‌هایی چون: «در سال 2020 دانش بشری هر 73 روز دو برابر  خواهد شد» یا  «حجم اینترنت هر 250 روز دو برابر... ادامه  
    توسعه همکاری‌های بین المللی در آموزش مهندسی                                                    دستورکار سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار، با عنوان "دگرگون ساختن جهان  ما" ، در سپتامبر 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد... ادامه 
  کاهش اقبال دانش‌آموزان به‌ رشته‌های فنی مهندسی                                                آموزش عالی ایران در طول چند دهه گذشته سال‌های پر فراز و  نشیبی را پشت  سر گذارده است. در طول دهه هشتاد شمسی  تعداد... ادامه


347 بازدید