پژوهش در آموزش مهندسی

   ضرورت پژوهش در آموزش مهندسی                                                                        با گذشت حدود هشت دهه از آغاز آموزش عالی دانشگاهی در  ایران، آموزش  مهندسی در کشور، درکنار گسترش کمّی زیاد، فراز...  ادامه
   تشکیل گروه‌ بررسی‌های آموزشی                                                                              ارتقای مهارت‌های آموزشی مدرسان یک برنامه آموزشی و ایجاد  هماهنگی بین  آموزش‌های ارایه شده  توسط مجموعۀ استادان از...  ادامه 
 مقابله با پژوهش نمایی در آموزش عالی                                                                   تعداد دانشجویان کشور از سال 1355 تا سال 1395 از 150 هزار  به 4/5 میلیون نفر رسیده است. یعنی در مدت 40 سال 30 برابر افزایش ... ادامه

347 بازدید