مرکز ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده‌های فنی

 

مرکز ارزیابی کیفیت آموزش در دانشکده فنی دانشگاه تهران، در تاریخ بیستم مرداد ماه سال 1388 تاسیس گردید. شرح وظایف اولیه درنظر گرفته شده برای این مرکز عبارت است از:

 • تهیه شاخص های آموزشی، فضاهای کالبدی و کمک آموزشی
 • تحلیل شاخص ها
 • همکاری در راستای ارتقای عملکرد کارآموزی و اینترنشیپ در دانشکده ها و گروه های آموزشی پردیس
 • انجام فعالیت‌های پیشنهادی از سوی مرکز ارزیابی کیفیت‌دانشگاه متناسب با شرایط پردیس فنی
 • تدوین برنامه ارتقای کیفیت پردیس با توجه به‌رئوس پیشنهادی از سوی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه متناسب با شرایط پردیس فنی
 • همکاری درانجام وظایف کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 • همکاری و پیگیری ارزیابی درونی برنامه های آموزشی دوره کارشناسی پردیس فنی
 • همکاری در ارزیابی برونی توسط موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران
 • بسترسازی برای ارائه درس "درآمدی بر مهندسی" برای دوره کارشناسی در همه رشته های مهندسی پردیس فنی
 • برنامه ریزی برای تأسیس دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی
 • برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای دستیاران آموزشی پردیس فنی

کرسی آموزش مهندسی ارتبات تنگاتنگی با مرکز ارزیابی کیفیت دانشکده فنی داشته و این دو مرکز به طور مشترک فعالیت‌هایی را برای اعتلای آموزش مهندسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران، در دست اقدام دارند. برای تماس با مرکز ارزیابی کیفیت و آگاهی از فعالیتهای آن می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 • تهران، خیابان طالقانی، بین وصال وقدس، پلاک 429، طبقه اول، واحد 1
 • تلفن 88992215، تله فکس 88953188
 • پست الکترونیکی: cee@ut.ac.ir 

206 بازدید