سازمان نظام مهندسی معدن ایران

 

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن مرکب از 11 نفر و مدت دوره آن 3 سال است. هیئت عمومی 7 نفرآنها را از بین اعضای خود انتخاب می کند و 8 نفر را از بین اعضای هیئت عمومی یا سایر اعضای سازمان به وزیر صنایع ومعادن معرفی می کند تا وی 4 نفر را از بین آنها انتخاب کند.تعداد اعضای شورای مرکزی از رشته های  مختلف به ترتیب زیر است: معدن: 4 نفر، زمین شناسی: 3 نفر، متالورژی استخراجی: 2 نفر، نقشه برداری: 2 نفر.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از سازمان نظام مهندسی معدن و وبگاه آن مراجعه بفرمایید.

                                                                   www.ime.org.ir

 

تفاهم‌نامۀ همکاری‌ دوجانبه بین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و سازمان نظام مهندسی معدن در تاریخ 28/03/1392 به‌امضا رسیده است.


191 بازدید