کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران

 

در پاییز 1369پس از این که گروه‌هایی از فارغ‌التحصیلان سال‌های مختلف دانشکده فنی در گردهمایی های ماهیانه خود به‌یکدیگر پیوستند، برای سومین بار پایه‌های تشکیل جامعه مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران پی‌ریزی شد. جامعه فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی برای نخستین بار در سال 1324 به‌ابتکار اساتید وقت این دانشکده فعالیت خود را تحت نام "جامعه فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی" آغاز کرد و  9 دوره تا سال 1332 بکار خود ادامه داد.این جامعه باردیگر به‌ابتکار گروهی دیگر از فارغ‌التحصیلان در سال 1358 تحت عنوان "کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران" به‌مدت کوتاهی فعالیت نمود ولی فعالیت آن به‌دلایل مختلف و شرایط ویژه سیاسی آن زمان متوقف ماند. در سال 1369 متعاقب تشکیل جلساتی با شرکت گروهی از فارغ‌التحصیلان دوره‌های مختلف، به اتفاق تصمیم‌گیری شد که در جهت تأسیس (کانون) اقدام شود. بدین منظور گروهی به عنوان "گروه کار" از میان اعضای سالهای مختلف انتخاب شدند تا اساسنامه کانون را تهیه کرده، مقدمات تشکیل جلسه مجمع موسس را فراهم آورند. بدین ترتیب (کانون) در روز یکم اسفند ماه 1369 موجودیت خود را با تشکیل مجمع مؤسس و تصویب اساسنامه اعلام کرد. با انتخاب اعضای نخستین دوره شورای عالی در جلسه مجمع مؤسس عملاً فعالیت‌های کانون آغاز شد. در اولین جلسه شورای عالی که در تاریخ 22/1/1370 تشکیل شد، اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان انتخاب شدند. پس از تهیه و تصویب نمودار سازمانی کانون، کارهای اجرایی آن شروع شد. از اهم کارهای هیئت‌مدیره در شروع کار، شناسایی و جذب فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی بود که بطور وسیع و همه جانبه‌ای انجام گردید. برای آگاهی از دامنۀ گستردۀ فعالیت‌های کانون به وبگاه آن مراجعه بفرمایید.

 

www.fanni.info

 

تفاهم‌نامۀ همکاری‌ دوجانبه بین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران در تاریخ 15/04/1392 به‌امضا رسیده است. کرسی یونسکودر آموزش مهندسی رابطه نزدیکی با کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دارد. این کانون اولین مرکزی است که با کمکهای مادی خود در بهار سال 1393، انجام بخشی از فعالیت‌های کرسی را امکانپذیر ساخت.
210 بازدید