انجمن آموزش مهندسی ایران

 

اتجمن آموزش مهندسی ایران با هدف گسترش و ارتقاء علمی آموزش مهندسی در ایران و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف مهندسی، در سال 1388 تاسیس گردید اساتید دانشگاه، کارشناسان شاغل به‌حرفه مهندسی و دانشجویان علاقمند به آموزش مهندسی می‌توانند با عضویت در این انجمن و مشارکت در فعالیتهای آن، از جمله ارایه مقاله و یا شرکت در کنفرانسهای آموزش مهندسی، نقشی در خور در ارتقاء آموزش مهندسی کشور داشته باشند.. از جمله فعالیت‌های انجمن آموزش مهندسی ایران برگزاری کنفرانس‌های دو سالانه آموزش مهندسی است.

  • 1388: اولین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در دانشکده فنی دانشگاه تهران
  • 1390: دومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان
  • 1392: سومین کنفرانس آموزش مهندسی در دانشگاه مهندسی شریف
  • 1394: چهارمین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد

 

برای اطلاع بیشتر از فعالیت‌های انجمن آموزش مهندسی ایران و تکمیل برگه عضویت به وب‌گاه انجمن مراجعه بفرمایید

www.ISEE.ir

تفاهم‌نامۀ همکاری‌ دوجانبه بین کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 25/12/1392 به امضا رسیده است. مدیریت و اعضای کرسی یونسکو در آموزش مهندسی از بدو تاسیس انجمن آموزش مهندسی ایران ارتباط نزدیکی با آن داشته و در فعالیت‌های متنوع آن مشارکت داشته اند؛ به‌نحوی که در حال حاضر تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شورای راهبردی و هیئت مشاوران کرسی یونسکو در آموزش مهندسی هستند. از سوی دیگر، ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی عضو موسس انجمن آموزش مهندسی ایران بوده و در حال حاظر عضو هیئت رئیسه این انجمن می‌باشد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، همکاران دانشگاهی را به‌عضویت در این انجمن و مشارکت فعال در فعالیت‌های آن، دعوت می‌نماید.


209 بازدید