فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

 

فرهنگستان علوم   جمهوری اسلامی ایران، که فعالیت خود را در سال 1369 آغاز کرد، موسسه‌ای است با شخصیت حقوقی مستقل که به نهاد ریاست جمهوری وابسته است. فرهنگستان دارای شش گروه علمی علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم اسلامی و علوم کشاورزی است. هر گروه علمی متشکل از یک شورای گروه وتعدادی شاخه است . گروه علوم مهندسی فرهنگستان دارای 8 شاخه مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست و انرژی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و معدن و معماری است.

 

اهداف و وظایف فرهنگستان

 • کمک به توسعه علوم و فنون، تقویت روح پژوهش و ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور  
 • دستیابی به‌آخرین یافته‌ها و نوآوری‌ها در عرصۀ دانش از طریق فعالیت‌های جمعی و جذب و حمایت و تشویق دانشمندان و پژوهشگران برجسته
 • کوشش در جهت گسترش مرزهای دانش و تلاش مستمر برای ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور
 • بررسی و تحلیل وضعیت علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی کشور و ارائه پیشنهاد در زمینۀ بهبود و ارتقای آن به‌مراجع ذیربط
 • اظهارنظر در مسائل و مباحث اساسی علم وپژوهش و فناوری که از سوی دولت و مراکز علمی و تحقیقاتی به فرهنگستان ارجاع می‌شود
 • مطالعه تجربیات کشورها در کسب و توسعه علوم و تکنولوژی.  همچنین بررسی آخرین یافته های علمی و نحوه استفاده از آنها با توجه به زمینه‌ها و امکانات موجود در کشور.
 • تشویق و ترغیب دانشمندان و پژوهشگران به‌خلق آثار علمی و فرهنگی از طریق حمایت مادی و معنوی ایشان 
  ایجاد تسهیلات لازم در جهت مبادله اطلاعات و نتایج تحقیقات و تبادل نظر بین دانشمندان وپژوهشگران. 
 • مبادله متخصصان و پژوهشگران با فرهنگستان‌های علوم سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم با واگذاری بورس و استفاده از مسافرت‌های علمی و فرصت‌های مطالعاتی از طریق مراجع ذیربط
 • بررسی و پیشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاء‌ سطح علمی سمینارها و کنگره ها و کنفرانس‌های علمی در سطح ملی و بین المللی و ارزیابی این گونه مجامع.
 • برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و سمپوزیوم‌ها در زمینۀ جدیدترین یافته های علمی، فنی و فرهنگی اشاعه اطلاعات و دانسته‌های علمی از طریق انتشار مجلات و کتب علمی و پژوهشی بالاخص نتایج تحقیقات و یافته‌های جدید علمی و فرهنگی در سطح کشور و جهان.
 • اعطای پاداش، جایزه و نشان علمی به‌دانشمندان و پژوهشگران و مؤسساتی که خدمات علمی و یا فرهنگی برجسته‌ای انجام داده‌اند از طریق مراجع قانونی.
 • پیشنهاد تخصیص اعتبارات و امکانات تحقیقاتی برای فعالیت‌های دانشمندان برجسته.
 • بررسی و تصویب عضویت فرهنگستان درمجامع و سازمان‌های بین‌المللی که وظایف و اهداف متناسب با وظایف و اهداف فرهنگستان دارند، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور.

 

برای آگاهی بیشتر از فعالیتهای فرهنگستان علوم جمهوری ایران، به وبگاه آن مراجعه بفرمایید.

http://www.ias.ac.ir/


197 بازدید