شورای راهبردی کرسی

ترکیب اعضای شورای راهبردی 

اعضای شورای راهبردی 15 نفر است که توسط ریاست کرسی پیشنهاد و با حکم رئیس پردیس دانشکده‌های فنی به مدت 2 سال منصوب می‌گردند.

   معاون آموزشی پردیس دانشکده های فنی

   مدیر مرکز ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده‌های فنی

   یک نماینده از هر یک از دانشکده ها و گروه‌های پردیس دانشکده‌های فنی

   سه نفر از اساتید پیشکسوت پردیس دانشکده‌های فنی، به انتخاب رئیس کرسی

   رئیس کرسی، به‌عنوان رئیس شورا

اعضای کنونی شورای راهبردی

 

دکتر عباس بازرگان
استاد گروه سنجش و تحقیقات آموزش دانشگاه تهران

 

دکتر محمدرضا حائری یزدی 
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

 

دکتر رامتین خسروی
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 
 دکتر محمدرضا دلاور
دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری دکتر فرامرز دولتی ارده‌جانی
 استاد و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدندکتر جلیل آقا راشد محصل 
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر محمد رحیمیان
استاد دانشکده مهندسی عمران 

دکتر بنفشه زهرایی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران 

   

دکتر محمود شاه آبادی
استاد برق وکامپیوتر و مدیر مرکز ارزیابی کیفیت آموزش پردیس فنی دکتر محمد شکرچی‌زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دکتر حمید رضا قاسمی‌ منفرد‌ راد
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

دکتر عباس کرامتی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

 دکتر محمود کمره ای

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و رئیس دانشکده علوم و فنون نوین

دکتر دارا معظمی
استاد و ریاست دانشکدۀ علوم مهندسی

دکتر حسین معماریان
استاد دانشکده مهندسی معدن و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

دکتر سید محمد علی موسویان
 استاد دانشکده مهندسی شیمی

دکتر محمود موسوی مشهدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

 

دکتر غلام حسین نوروزی
استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

دکتر محمود نیلی احمدآبادی 
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و ریاست دانشگاه تهران

اعضای سابق شورای راهبردی

 

 

دکتر سید فرید قادری
استاد دانشکده مهندسی صنایع 

  
 دکتر علی افضلی کوشا 
استاد دانشکده برق و کامپیوتر و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی


دکتر سید ضیاء الدین شفایی تنکابنی
استاد دانشکده مهندسی معدن

989 بازدید