هیأت مشاوران کرسی

هدف از تشکیل این هیئت کسب مشاوره در زمینه مسایل کلان آموزش مهندسی و هم چنین ایجاد ارتباط بین کرسی آموزش مهندسی و دیگر مراکز مرتبط، در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعضای هیئت مشاوران از بین اساتید پیشکسوت مهندسی شاغل یا بازنشسته پردیس دانشکده‌های فنی و دیگر مراکز آموزشی کشور، استادان صاحب نظر در زمینه فرایند آموزش، نمایندگانی از صنعت و مشاوران بین‌المللی، انتخاب می‌شوند. ارتباطات با اعضای هیئت مشاوران بیشتر به صورت مجازی و از راه دور است. این هیئت به ضرورت سالی یک یا دو بار گردهم‌آیی خواهند داشت.

اعضای کنونی هیئت مشاوران کرسی


786 بازدید