آموزش لیبرال برای قرن 21

برای مشاهده این برنامه لطفا به تارنمای زیر مراجعه فرمایید.

https://www.youtube.com/watch?v=Bv-yfaq7DzY


89 بازدید