کتاب ها

     

    ادامه ...


          
 •     نام کتاب: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در                  آموزش عالی ایران
 •     نویسندگان: عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله               مهرعلیزاده، حسین معماریان، بهروز مهرام،نسرین نورشاهی.
 •     انتشارات: دانشگاه تهران
 •     چاپ اول: 12 اسفند 1396
 •     تعداد صفحات: 108

    ادامه ...


          
 •    نام کتاب: طراحی مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1392
 •    تعداد صفحات: 478

   ادامه ...

          
 •    نام کتاب: نوآوری در آموزش مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1391
 •    تعداد صفحات: 439

   ادامه ...

 •    نام کتاب: حرفه مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 18 بهمن 1388
 •    تعداد صفحات: 524

   ادامه ...


750 بازدید