کتاب ها

برای خرید هر یک از کتاب های زیر می توانید با شماره 66952935-021 (انتشارات دانشگاه تهران) تماس حاصل کنید و یا به سایت موسسه انتشارات دانشگاه تهران مراجعه فرمایید.

ضمناً، در صورت عضویت در انجمن آموزش مهندسی ایران می توانید از تخفیف 20 درصدی خرید کتاب از انتشارات دانشگاه تهران بهرمند شوید.

...........................

...........................

...........................

     
 •     نام کتاب: گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران
 •     مولف: دکتر حسین معماریان
 •     انتشارات: انجمن آموزش مهندسی ایران و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 •      چاپ اول:
 •     تعداد صفحات: 

   ادامه ...


     

    ادامه ...


          
 •     نام کتاب: نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در                  آموزش عالی ایران
 •     نویسندگان: عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله               مهرعلیزاده، حسین معماریان، بهروز مهرام،نسرین نورشاهی.
 •     انتشارات: دانشگاه تهران
 •     چاپ اول: 12 اسفند 1396
 •     تعداد صفحات: 108

    ادامه ...


          
 •    نام کتاب: طراحی مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1392
 •    تعداد صفحات: 478

   ادامه ...

          
 •    نام کتاب: نوآوری در آموزش مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 1 فروردین 1391
 •    تعداد صفحات: 439

   ادامه ...

 •    نام کتاب: حرفه مهندسی
 •    نویسنده: دکتر حسین معماریان
 •    انتشارات: دانشگاه تهران
 •    چاپ اول: 18 بهمن 1388
 •    تعداد صفحات: 524

   ادامه ...


1569 بازدید