برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی آموزشی

یکی از هدف‌های کرسی یونسکو در اموزش مهندسی آینده‌پژوهی در زمینه‌های مختلف آموزش مهندسی است. در این راستا کاستی‌های فعلی آموزش مهندسی شناسایی شده و نیازهای آتی آن رصد گردیده است. یک شاخه از فعالیت‌های آینده پژوهشی کرسی یونسکو به برنامه درسی و نیازهای فعلی و آتی آن متمرکز بوده است. به‌‌این منظور بررسی‌های متنوعی در زمینه‌های برنامه ریزی آموزشی، صورت گرفته است.

 

 طراحی برنامه‌های آموزشی جدید                            یکی از  اهداف در نظر گرفته شده برای کرسی یونسکو در  آموزش مهندسی، شناسایی نیازها و  برنامه‌ریزی برای راه  اندازی  دوره‌های آموزشی تازه است. تا این تاریخ دو برنامه  کارشناسی  ارشد جدید توسط کرسی طراحی شده، که پس  ازتصویب نهایی و اخذ مجوز  اجرا، جزئیات آن جهت استفاده  علاقمندان، منتشر خواهد شد. ... ادامه

 

 بازنگری برنامه‌های آموزشی موجود 

 بازنگری برنامه‌های آموزشی در چند دهه گذشته به‌طور  متمرکز، و در وزارت  علوم، صورت می‌گرفته است. این  بازنگری‌ها به‌طور معمول با برگزاری جلساتی  با شرکت  تعدادی از اساتید دانشگاه‌های مختلف انجام می‌شده است.  ... ادامه

 طراحی درس‌های جدید                               پیش نیاز هر برنامه آموزش مهندسی موفق، گذر موفقیت  آمیز از یک فرایند ارزشیابی ملی یا بین‌المللی است. بررسی  نتایج ارزیابی درونی چند برنامه آموزش مهندسی کشور  کمبود برخی درس ها و ضرورت بازنگری برخی دروس دیگر  را نشان داد. به‌منظور اقناع این خواسته چند درس ... ادامه
 

 طراحی دوره‌های آموزشی                                                        توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای را می‌توان به‌توسط دروس و  برنامه‌های آموزشی مفصل‌تر ویا منتهی به‌مدرک نیز به‌دست  آورد. به‌این‌ منظور یک دوره آموزشی یک هفته‌ای توسط  کرسی یونسکو در آموزش مهندسی طراحی و به‌اجرا گذارده  شده است. ... ادامه

   طراحی کارگاه‌های آموزشی                    کرسی یونسکو در آموزش مهندسی کارگاه‌های آموزشی  متنوعی را به‌‌منظور توسعۀ حرفه‌ای و مهارت‌های یاددهی-  یادگیری اعضای هیئت علمی و دستیاران آموزشی طراحی و  به  اجرا در آورده است. ... ادامه 


632 بازدید