برنامه های آموزشی منتهی به مدرک

     

 اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور از مهرماه 1398 در دورۀ

«کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» اقدام به پذیرش دانشجو کرد.  ... ادامه


 طراحی دورۀ «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی»      

 از اهداف اصلی آموزش عالی کشور، تولید و   اشاعه دانش و تربیت 

 نیروی  متخصص و   ماهر  برای   رشد و توسعه جامعه  است.  در   این  میان   ... ادامه


642 بازدید
<strong><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:large;color:#3366ff;">برنامه های آموزشی منتهی به مدرک</span></strong>