کارگاه آموزشی نوآوری در فرایند یاددهی یادگیری
مدرس : دکتر حسین معماریان ، هدف : توسعه مهارت های آینده ساز در دانشجویان مهندسی به توسط تقلیل نقش استاد به یک راهنما ...
23 خرداد 1397

کتاب"تضمین درونی کیفیت" : بهبود کیفیت آموزش عالی و قابلیت اشتغال دانش آموختگان
در دهه های اخیر، موسسات آموزش عالی با تغییرات زیادی روبرو بوده اند. در این سال ها، با گسترش سریع آموزش دانشگاهی، ...
23 خرداد 1397


به مناسبت سال جدید
سال ۱۳۹۶ با همۀ فراز و فرودهایش در حال پایان است. کاهش اقبال دانش آموزان به‌رشته‌های مهندسی، بی‌انگیزه‌تر شدن دانشجویان، عسرت آموزش و چالش‌های گذار از کمیت به‌کیفیت،...
20 اسفند 1396

دوره آموزشی توسعه مهارت های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی
توسعه مهارت های حرفه ای اساتید نوعی حمایت سازمان یافته، برای کمک به ارتقای عملکرد اعضای هیأت علمی است. ...
20 اسفند 1396


پیشنهادهای آموزشی
کرسی یونسکو در آموزش مهندسی سلسله پژوهشهایی را به منظور شناسایی چالش‌های آموزش مهندسی ایران، و ارایه راهکارهایی برای ارتقای کیفی آن، به انجام رسانده است
7 اسفند 1396

کسب توانایی جانبی در دوره کارشناسی مهندسی
این روز ها، هر چند مدت یکبار، با چاپ یک مقاله، یا ارایه یک سخنرانی، این مطلب بار دیگر مطرح می‌شود که دانش آموختگان کارشناسی مهندسی آمادگی لازم را برای ورود به‌بازار کار، ندارند. ...
1 اسفند 1396


ساماندهی راهنمای درس (دانلود)
تهیه راهنما یا طرح درس، و ارایه آن به‌دانشجویان در ابتدای نیمسال، از ضرورت‌های یک آموزش موفق است. در این برنامه، سازوکار ساماندهی طرح درس، به ویژه تهیۀ هدف‌های یادگیری آن، تشریح می‌شود
8 بهمن 1396
کارگاه آموزشی "جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی" در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد.
کارگاه آموزشی "جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی" در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد.
15 آبان 1396

برگزاری کارگاه آموزشی " جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی"
برگزاری کارگاه آموزشی " جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی"
7 آبان 1396


سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس ۲ دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
26 مهر 1396

دومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
دومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
22 مهر 1396

اولین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
اولین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس ۲ دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
19 مهر 1396


برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی
برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی
17 مهر 1396

بوی ماه مهر
15 شهریور 1396