شرکت در مراسم افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم؛ 98/10/23 

مراسم افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در تاریخ 23 آذر ماه 98 در مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور برگزار شد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با حضور در این مراسم، آغاز به کار کرسی یونسکو در ترویج علم را به دکتر اکرم قدیمی ریاست این کرسی و همکاران ایشان تبریک گفت. اطلاعات بیشتر در مورد اهداف و دامنه فعالیتهای کرسی یونسکو در ترویج علم را می توانید از اینجا دریافت کنید.  98 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<strong>شرکت در مراسم افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم؛ 98/10/23&nbsp;</strong>