ساماندهی راهنمای درس (دانلود)

تهیه راهنما یا طرح درس، و ارایه آن به‌دانشجویان در ابتدای نیمسال، از ضرورت‌های یک آموزش موفق است. در این برنامه، سازوکار ساماندهی طرح درس، به ویژه تهیۀ هدف‌های یادگیری آن، تشریح می‌شود

تهیه راهنما یا طرح درس، و ارایه آن به‌دانشجویان در ابتدای نیمسال، از ضرورت‌های یک آموزش موفق است. در این برنامه، سازوکار ساماندهی طرح درس، به ویژه تهیۀ هدف‌های یادگیری آن، تشریح می‌شود

دانلود


256 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
ساماندهی راهنمای درس (دانلود)