بوی ماه مهر


با پایان گرفتن تعطیلات تابستانی، سال جدید تحصیلی 96-97  آغاز می‌‌شود. در چند ماه گذشته گروهی از دانشجویان، با گذراندن موفقیت آمیز دورۀ آموزشی، مدرک تحصیلی خود را اخذ و ما را ترک نمودند. در چند روز آینده نیز گروه جدیدی از دانش‌آموزان، که با موفقیت سد کنکور را پشت سر گذارده اند، به ما ملحق خواهند شد. این جریان ادامه دارد و این رود را سر باز ایستادن نیست. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی سراسر کشور، همۀ دست اندر کاران آموزش خود را برای سال جدید تحصیلی آماده می‌کنند. استادان دروس خود را بازنگری کرده، مدیران و کارشناسان آموزش در حال نهایی کردن برنامۀ آموزشی هستند، تعمیرات و رنگ کاری‌ها رو به پایان است و باغبان دانشکده نیز با کاشتن گلهای تازه در باغچه‌ها، به‌پیشواز سال جدید تحصیلی می‌رود. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی نیز، هم صدا با دیگر دست اندرکاران آموزش، خود را برای مهری دیگر آماده می‌کند. نتیجۀ اقدامات و فعالیت‌‌های کرسی یونسکو، در چند ماه اخیر را، به‌‌ نحو زیر می توان خلاصه کرد:

  1. طراحی دوره «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی»
  2. طراحی درس تحصیلات تکمیلی «آموزش مهندسی»
  3. شرکت نماینده کرسی در کنفرانس کرسی‌های علوم یونسکو در ژنو
  4. افزایش تعداد کارگاه‌های کرسی آموزش مهندسی
  5. دوره «توسعه مهارتهای یاددهی-یادگیری» اعضای هیأت علمی
  6. آغاز تولید برنامه های آموزشی دیداری
  7. کسب توانایی های جانبی در دوره کارشناسی مهندسی
  8. ضرورت نوآوری در آموزش مهندسی
  9. ضرورت آینده پژوهشی در آموزش مهندسی
  10. هفت اصل تدریس خوب در آموزش مهندسی
  11. نظرسنجی تکمیلی از کاغذی از دانشجویان
  12. برگزاری کارگاه ویژه دستیاران آموزشی
  13. اصلاح ساختار و به‌روز رسانی وبگاه کرسی
  14. ....

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به‌دست اندرکاران آموزش مهندسی کشور، سالی سرشار از نوآوری و خلاقیت را برای ارتقای آموزش و بهبود بازده فرایند یاددهی-یادگیری، آرزو می‌کند.

دکتر حسین معماریان

رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

9 شهریور 1396


236 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
بوی ماه مهر