کارگاه آموزشی نوآوری در فرایند یاددهی یادگیری

مدرس : دکتر حسین معماریان ، هدف : توسعه مهارت های آینده ساز در دانشجویان مهندسی به توسط تقلیل نقش استاد به یک راهنما ...

هدف: توسعه مهارت‌های آینده ساز در دانشجویان مهندسی به‌توسط تقلیل نقش استاد به یک راهنما

سرفصل‌ها: اصول هفت گانه یک آموزش موثر، مهارت‌های آینده ساز دانشجویان مهندسی، یاددهی- یادگیری دانشجومحور.

چکیده: اتکای صرف استاد به‌‌سخنرانی سنتی، یا اختصاص کل یک جلسۀ درس به‌‌ارایه یکنواخت مطالب با پاورپوینت، اغلب کسالت آور بوده و معمولا یادگیری مورد انتظار را به‌‌همراه ندارد. دانشجویان نیز تنها با نشستن در کلاس، گوش فرادادن به‌استاد، به‌خاطر سپردن مطالب، انجام تکالیف و پاسخ به‌سوالات، یادگیری مورد انتظار را به دست نخواهند آورد. در سال 1987 میلادی دو پژوهشگر به نام‌های چیکرینگ و گامسون طی مقاله‌ای هفت اصل تاثیر گذار بر یک آموزش کارشناسی خوب را ارایه دادند. پژوهش‌های متعددی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته صحت این اصول پیشنهادی را به‌دفعات مورد تایید قرار داده است. اصول هفت‌گانه، در مورد همۀ انواع برنامه‌های کارشناسی، از جمله علوم، فنی و مهندسی، علوم انسانی و هنر صادق است. در نظر گرفتن این اصول، دستیابی به اهداف آموزش را سهل‌تر می‌کند. هدف آموزش دانشگاهی ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانشجویان است. در برنامه‌های آموزش دانشگاهی کشور بخش دانشی بسیار پر رنگ بوده و توجه کمتری به‌توسعۀ مهارت‌های ضروری در دانشجویان می‌شود. دسته‌ای از مهارت‌ها، که معمولا در دوره‌های آموزش عالی کشور آموزش داده نمی‌شوند، ولی دانشجویان در خلال تحصیل در دانشگاه و دانش‌آموختگان در طول کارحرفه‌ای، نیاز به‌دانستن و به‌کاربردن آنها دارند عبارتند از: توانایی با هم کارکردن، توانایی ارتباط برقرار کردن، توانایی تفکر نقاد و خلاق، توانایی پژوهش کردن، توانایی نوآوری کردن، توانایی رعایت اخلاق حرفه‌ای، توانایی مدیریت زمان، و توانایی یادگیری. توانایی‌های فوق، به‌‌طور معمول در آموزش‌های استاد محور حاصل نمی‌شود. در این کارگاه، ساختار و نحوۀ ارایه درسی که تمام فعالیت‌های آن، از جمله تدریس و ارزیابی درس توسط خود دانشجویان صورت می‌گیرد، تشریح می‌شود. هدف این درس، ضمن درنظر گرفتن اصول هفت گانه تدریس خوب، توسعه توانایی‌های پیش گفته در دانشجویان ورودی به دورۀ کارشناسی مهندسی است. این درس برای یک دهه در دانشکده فنی دانشگاه تهران به اجرا در آمده و نتایج رضایت بخشی به‌همراه داشته است.


439 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
کارگاه آموزشی نوآوری در فرایند یاددهی یادگیری