کارگاه آموزشی: سازوکار ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی

ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی شامل ارزیابی درونی و برونی برنامه‌های آموزشی است. ارزیابی درونی توسط خود اعضای هیات علمی انجام میشود و ارزیابی برونی توسط ...کارگاه آموزشی

سازوکار ارزیابی برونی برنامه‌‌های آموزش مهندسی

 • مدرس: دکتر حسین معماریان
 • هدف: آشنایی عملی با سازوکار فرایند ارزیابی برونی برنامه های آموزش مهندسی
 • سرفصل‌ها: سازوکار ارزشیابی، ارزیابی درونی و برونی، نقش ارزیابان در انجام ارزیابی برونی، روش انجام ارزیابی برونی، ...
 • مدت: 4 ساعت
 • مخاطبان: اعضای تخصصی گروه ارزیابی برونی، از دانشگاه، انجمن‌های حرفه‌ای و صنعت

چکیده

ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی شامل ارزیابی درونی و برونی برنامه‌های آموزش مهندسی است. ارزیابی درونی توسط خود اعضای هیات علمی انجام میشود و ارزیابی برونی توسط تیم همگنان بهانجام میرسد. هستۀ اصلی ارزیابی برونی آموزش مهندسی، ارزیابان هستند. وظیفه ارزیابان قضاوت در بارۀ نحوه و میزان دستیابی برنامه به‌ملاک‌های تعیین شده مؤسسه ارزشیابی است. ارزیابان افرادی حرفه‌ای (مدیران آموزشی، استادان شاغل و بازنشستۀ دانشگاه، ارباب صنعت، و فعالان بخش خصوصی)، علاقه‌مند به‌حرفه خود، و ارتقای کیفیت آموزش عالی هستند. وظیفه اصلی ارزیابان قضاوت در بارۀ برنامه‌های آموزشی، در زمینۀ تخصصی است. ارزیابان تعیین می‌‌‌‌کنندکه  آیا برنامه آموزشی به‌ملاک‌های مورد نظر رسیده است یا نه. بار اصلی ارزیابی برونی به دوش ارزیابان است؛ از اینرو، ارزیاب باید فردی بی‌‌‌طرف باشد و در قبل، همزمان و بعد از بازدید، فاقد هرگونه تضاد منافع با مؤسسه آموزشی باشد. ارزیابان همچنین، باید در حفظ اطلاعات و اسرار مؤسسه آموزشی کوشا باشند. ارزیابی برونی را معمولاً افراد داوطلب انجام می‌دهند. علاقمندان به‌مشارکت در فرایند ارزیابی برونی، توسط انجمن حرفه‌ای که عضو آن هستند و یا از طریق انجمن آموزش مهندسی شناسایی و به‌موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، معرفی می‌شوند. این افراد در صورت گذراندن موفقیت آمیز این کارگاه آموزشی، صلاحیت عضویت در گروه ارزیابی برونی برنامه‌های آموزش مهندسی را کسب می‌کنند.

سرفصلهای کارگاه

 1. نگاهی بهمفاهیم پایه در ارزشیابی کیفیت آموزش مهندسی
 2. ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، قدم اول در ارتقای کیفیت آموزش
 3. سازوکار ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی  و نحوۀ تدوین گزارش آن
 4. سازوکار و اهداف ارزیابی برونی برنامه‌های آموزش مهندسی
 5. شرح وظایف ارزیابان برنامه‌های آموزش مهندسی
 6. سازوکار ارزیابی دفتری پرسشنامه تکمیل شده ارزیابی درونی و مستندات آن
 7. ارزش‌گذاری اطلاعات و مستندات ارزیابی درونی، به‌کمک روبریک
 8. اهداف و سازوکار بازدید محلی گروه ارزیابی برونی، از موسسه آموزشی
 9. سازوکار مصاحبه با گروه ارزیابی درونی، استادان، مدیریت، دانشجویان و دانش آموختگان برنامه
 10. روش در میان گذاردن برداشت‌های اولیه گروه ارزیابی برونی با ذینفعان، در جلسۀ انتهای بازدید
 11. روش تهیه گزارش ارزیابی برونی، به‌همراه پیشنهادهای اصلاحی
 12. روش ارزیابی مجدد اطلاعات و مستندات دریافت شده از دانشگاه، پس از فرصت یکماهه
 13. تدوین پیشنهادهای اصلاحی، به‌منظور بهبود کیفیت برنامه آموزشی
 14. روش تهیۀ گزارش نهایی ارزیابی برونی به موسسه، به‌همراه پیشنهاد نتیجۀ آن .

ح. م. آبان 1397


353 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
کارگاه آموزشی: سازوکار ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی