ده نو آوری در آموزش مهندسی

به مناسبت گرامیداشت دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران، گزارش ده نوآوری در آموزش مهندسی منتشر شد. ...

 انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت گرامیداشت دهمین سال تأسیس خود درسال 1398، سلسله اقداماتی را برنامه ریزی و به اجرا در آورده است. یکی از این اقدامات، تدوین واجرای طرح مطالعاتی "ده نوآوری در آموزش مهندسی در سطح بین المللی بوده است. این طرح، درتابستان 1398 توسط دکتر عباس بازرگان عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و رئیس کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی انجمن به اجرا درآمد و گزارش آن آماده شد. در این گزارش، ده نوآوری که در کشورهای موفق در زمینه آموزش مهندسی به انجام رسیده است، توصیف شده اند. فهرست این نوآوری ها در ادامه آمده و شرح آن ها نیز به همان ترتیب در گزارش بیان گردیده است.   

1. برنامه درسی میان رشته ای در آموزش مهندسی؛
2. تأکید بر مهندسِ دانشجو به عوض دانشجوی مهندسی؛
3. گنجاندن مهارتهای رهبری، خلاقیت، کارآفرینی و ایجاد کسب وکار به عنوان کهاد برنامه درسی؛
4. به کارگرفتن فضای دیجیتالی در فرایند تدریس یادگیری در آموزش مهندسی؛ 
5. هم راستایی با "توافق های منطقه ای و جهانی" نسبت به ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی در آموزش مهندسی؛
6. برقراری ارتباط بیشتر میان صنعت و آموزش مهندسی از طریق "یادگیری بهم تنیده با کار"؛
7. بیان پیامدهای یادگیری در آموزش مهندسی و تدوین برنامه درسی براساس آن ها؛
8. حساسیت نسبت به مسایل اجتماعی و استفاده از مهارت های مهندسی در رفع آن ها؛
9 .توجه به "مفاهیم آستانه ای" در آموزش مهندسی؛
10. توسعه حرفه ای مدرسان در راستای "دانشوری تدریس یادگیری" و طراحی تجربه های یادگیری در آموزش مهندسی.
 
مشروح این گزارش از اینجا قابل دریافت است.

184 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
ده نو آوری در آموزش مهندسی