فراخوان اشتراک تجربیات یاددهی-یادگیری،درآموزش مهندسی

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نظر دارد تا با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران و شاخه‌های این انجمن در دانشگاه‌های کشور ...

آموزش عالی مهندسی در ایران، در بیش از هشت دهه که از عمر آن می‌گذرد، فراز و فرودهای چندی را پشت سر گذارده است. در دهۀ گذشته، آموزش عالی مهندسی گسترش فراوانی یافت، به‌نحوی که در سال 1392 تعداد دانشجویان به 4/1 میلیون و تعداد اعضای هیأت علمی به 14000 رسید. این گسترش بی‌سابقه و در زمانی کوتاه، چالش‌های متعددی را به‌وجود آورد. این امر در دوره‌ای اتفاق افتاد که آموزش مهندسی در سطح جهان، به دستاوردهای با ارزشی در زمینۀ یاددهی-یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش، دست یافت.

در کشور ما، تجربه‌های نوین آموزشی، معمولاً به‌طور فردی صورت گرفته و برخی از استادان (جوان و یا باتجربه)، با به‌کارگیری روش‌های خلاقانه، برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش مهندسی، اقدام نموده‌اند. در عین حال، نبود ارتباط سازنده اغلب باعث می‌شود که حتی اعضای هیأت علمی یک گروه آموزشی نیز از دستاوردهای آموزشی با ارزش همکارانشان بی‌اطلاع بمانند. خوشبختانه، به‌تازگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز برخی دانشگاه‌های کشور اقداماتی را به‌منظور ارج گذاری به‌فعالیت‌های کیفی آموزشی، از طریق تدوین قوانین و مقررات مرتبط با سنجش عملکرد اعضای هیأت علمی و دانشگاه‌ها، انجام داده‌اند که می‌تواند به ‌ترغیب استادان و ارتقای کیفیت آموزش عالی بیانجامد. در همین راستا، اخیراً فعالیت‌های امیدبخشی در برخی دانشگاه‌های کشور برای تبادل و به اشتراک گذاری تجربیات آموزشی اعضای هیأت علمی، صورت گرفته است. از جمله، در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ابتدا جلساتی برای استفاده از تجارب استادان پیشکسوت و سپس جلساتی برای تبادل نظرات و تجربیات آموزشی بین اعضای هیأت علمی تشکیل شد؛ که از محتوای بسیار خوبی برخوردار بوده و به‌ویژه مورد استقبال و استفاده استادان جوان قرار گرفت.

با توجه به‌مراتب فوق و به‌منظور توسعه و تداوم فعالیت‌های مذکور، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در نظر دارد تا با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران و شاخه‌های این انجمن در دانشگاه‌های کشور، نسبت به‌گردآوری تجربیات آموزش مهندسی اعضای هیأت علمی اقدام نموده و نمونه‌های برگزیدة آنها را برای استفاده عموم منتشر نماید. در همین راستا از اعضای هیأت علمی علاقه­مند دعوت می‌شود که چکیدة یک تجربۀ موفق فردی یا گروهی خود در آموزش مهندسی را، به‌صورت یک متن تایپ شدة حداکثر یک صفحه‌ای یا یک ویدئوی حداکثر 5 دقیقه‌ای، تا تاریخ  اول بهمن 1398 به روش مورد اشاره در انتهای این فراخوان ارسال نمایند. تجربیات و دستاوردهای منتخب، مورد قدردانی قرارگرفته و درسطح ملی به‌اشتراک گذارده خواهد شد و در انتخاب آموزشگران برجسته نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تجربیات آموزشی ارسالی می‌تواند در زمینه‌های مختلف مرتبط با آموزش مهندسی، از جمله موارد زیر باشد:

1.تجربیات موفق یاددهی-یادگیری در مهندسی

2.روش‌های دانشجو محور و یادگیری فعال

3.سنجش میزان یادگیری

4.ارتقاء انگیزه دانشجویان برای یادگیری

5.پیامدهای یادگیری درآموزش مهندسی

6.ارتقای کیفیت آموزش مهندسی

7.برنامه ریزی درسی در آموزش مهندسی

8.برقراری ارتباط سازنده با دانشجویان

9.تعامل با همکاران و مدیریت مرکز آموزشی

10.آموزش برخط رشته‌های مهندسی

11.نهاد سازی برای ارتقاء کیفیت در آموزش مهندسی

12.پژوهش در آموزش مهندسی

13.تولید و استفاده از تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی (واقعی و مجازی)

14.ارتباط با صنعت و کارآموزی‌ها

15.آموزش سبز (توجه به محیط زیست)

16.آموزش استانداردها در برنامه‌های آموزش مهندسی

17.رعایت اخلاق آکادمیک در آموزش مهندسی

18.شناسایی و آموزش کدهای اخلاقی مرتبط با موضوعات و فناوری‌های جدید

... و زمینه‌های مرتبط دیگر

             دکتر حسین معماریان                               دکتر رضا فرجی دانا

  رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی          رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران

طریقه ارسال تجربه

ارسال متن تایپ شده حداکثر یک صفحه ای به ایمیل کرسی: ucee@ut.ac.ir

یا

ارسال ویدئوی حداکثر 5 دقیقه ای از طریق واتس آپ به شماره همراه انجمن: 09353631665

لطفاً در صورت ارسال ویدئو از طریق واتس آپ، با ایمیل ما را مطلع فرمایید.

شماره های تماس کرسی و انجمن جهت هرگونه سوال بدین شرح است: 88992215، 88953188


                                
255 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
فراخوان اشتراک تجربیات یاددهی-یادگیری،درآموزش مهندسی