برگزاری کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یادگیری با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ:

 کارگاه آموزشی " سنجش دستاوردهای یادگیری" با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با حضور 25 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه و با ارائه آقای دکتر حسین معماریان در تاریخ 95/10/15 برگزار شد.