برگزاری كارگاه ويژه دستیاران آموزشی با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده های فنی دانشگاه تهران

تاریخ:

كارگاه ويژه دستیاران آموزشی، درتاریخ 95/08/06 با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده های فنی دانشگاه تهران و با حضور54 نفر از دستیاران آموزشی رشته های مختلف مهندسی، برگزار گردید.

بر اساس برنامه پیش بینی شده، موضوع سامان دهی کلاس های حل تمرین توسط آقای دكتر معماریان و موضوع ارائه تجربیات یک تدریس موفق توسط  آقای دكتر خسروی ارائه گردید.

در انتهای كارگاه، پیشنهاد ها وانتقادهای شركت كنندگان در خصوص وضعیت برگزاری كلاس های TA و همچنین نظرسنجی در مورد كارگاه اخذ گردید.