• طراحی مهندسی

  طراحی مهندسی

  نویسنده: دکتر حسین معماریان
  انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران
  تاریخ: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 478
  ادامه...
 • نوآوری در آموزش مهندسی

  نوآوری در آموزش مهندسی

  نویسنده: دکتر حسین معماریان
  انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران
  تاریخ: ۱۳۹۱
  تعداد صفحات: 439
  ادامه...
 • حرفه مهندسی

  حرفه مهندسی

  نویسنده: دکتر حسین معماریان
  انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران
  تاریخ: ۱۳۸۸
  تعداد صفحات: 524
  ادامه...