فعالیت‌ها

قدم‌های اولیه در راه تاسیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در سال 1389 آغاز شد. این کرسی در تاریخ شش اردیبهشت ماه 1393 طی مراسمی با حضور سرکار خانم ایرینا بوکوا، مدیر کل سازمان جهانی یونسکو و ریاست دانشگاه تهران، به‌طور رسمی افتتاح گردید. فعالیت‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در این فاصله را به‌نحو زیر می‌توان خلاصه کرد: 

 • پژوهش: انجام تحقیقات متنوع در زمینه های مختلف آموزش مهندسی برای فرهنگستان علوم، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.
 • انتشارات: تالیف سه جلد کتاب درسی و بیش از 20 مقاله پژوهشی در زمینۀ چالش‌های آموزش مهندسی کشور و نوآوری‌های آموزشی.
 • ارزشیابی: طراحی ساختار و تهیۀ استانداردهای لازم برای ارزشیابی درونی و بیرونی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور  و اجرای آزمایشی موفقیت آمیز آن در دو دانشگاه بزرگ کشور.
 • طراحی آموزشی: طراحی چند درس و دورۀ آموزشی جدید مهندسی و بازنگری چند برنامۀ آموزشی موجود
 • آموزش: برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد، به‌منظور ارتقاء حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و مهارت‌های یاددهی-یادگیری دستیاران آموزشی مهندسی.
 • سخنرانی: برگزاری جلسات بحث و سخنرانی در فرهنگستان علوم، دانشگاه‌ها و مراکز مختلف در زمینه‌های گوناگون آموزش مهندسی.
 • مشارکت: همکاری با مراکز، موسسات و انجمن‌های مرتبط جهت ارتقای آموزش مهندسی کشور. از جمله، همکاری فعال در تاسیس و تهیه ساختار انجمن آموزش مهندسی ایران، موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی و مرکز ارزیابی کیفیت دانشکده فنی دانشگاه تهران.
 • همکاری‌ها: انعقاد تفاهم نامه همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌ها، نظام‌ مهندسی، انجمن‌ها، موسسات و سازمان‌های مرتبط
 • تاسیس: و بالاخره، تهیه اهداف، ساختار و راه اندازی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی.

 

پیش بینی فعالیت‌های پنج ساله (97-93)

 • همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز مرتبط جهت گسترش فرایند ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور
 • پشتیبانی مادی و معنوی پژوهش‌ها در زمینۀ چالش‌های آموزش مهندسی کشور
 • تعریف جوایز سالیانه برای بهترین فعالیت‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینۀ آموزش مهندسی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه حرفه‌ای اساتید و مهارت‌های یاددهی-یادگیری دستیاران آموزشی
 • ارتقای فرایند بازآموزی مهندسان شاغل در صنعت و جایگاه مهندس حرفه‌ای (PEng) کشور
 • طراحی و مشارکت در راه اندازی دوره‌های آموزشی؛ از جمله دوره "کارشناسی ارشد آموزش مهندسی"
 • ارایه مشاوره و خدمات آموزشی و پژوهشی به‌دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و صنعت
 • گسترش فعالیت‌های کرسی به‌کشورهای منطقه و تاسیس "مرکز منطقه‌ای آموزش مهندسی"
 • ایجاد ارتباط با مراکز و کرسی‌های مرتبط در سطح بین‌المللی، به‌منظور تبادل دستاوردها 
 • برنامه‌ریزی و مشارکت در پیوستن به معاهدات جهانی در زمینۀ آموزش مهندسی (مثل پیمان واشنگتن)
 • ...