جدید
آموزش فنی و مهندسی در ایران، چالش ها و راه کارها

عمده‌ترین چالش‌های آموزش مهندسی کدامست؟ چه راه‌حل‌هایی برای مقابله با آنها متصور ...

ادامه
کارگاه آموزشی (ویدیو)

کارگاه آموزشی "ارتقای کیفیت آموزش مهندسی از طریق ارزیابی درونی و برونی"، دکتر عباس بازرگان، دکتر...

ادامه
نشست تخصصی (ویدیو)

نشست تخصصی «ترویج ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌های صنعتی و دانشکده‌های مهندسی»؛ ۱۶ آبان ...

ادامه
درسنامه ها (ویدئوها)

کارگاه‌های آموزشی مجازی دوره «توسعه مهارت‌های یاددهی و یادگیری اعضای هیأت‌علمی ...

ادامه
ویژه نامه شماره ۲ کنفرانس آموزش مهندسی

ویژه‌نامه شمارۀ دو هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران...

ادامه
معرفی کتاب

گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران. در بیش از هشت دهه، که از آغاز آموزش عالی دانشگاهی در...

ادامه
نوآوری های آموزشی بیشتر

فهرست نوآوری‌ها و پیشنهادهای آموزشی عرضه شده از سال 1391 تا کنون

ادامه
خبر آرشیو