روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی

  • روندهای آموزش عالی جهانی
  • رهگیری یک انقلاب دانشگاهی
  • تألیف: فلیپ جی. التباخ، لیز رِیز برگ، لورا ای. رامبلی
  • ترجمۀ: دکتر محمد رضا سعید آبادی و دکتر پروین احمد خانلو
  • ناشر:کمیسیون ملی یونسکو ایران
  • چاپ اول، 1393
کتاب «روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب فرهنگی» که از سوی سازمان جهانی یونسکو انتشار یافته، توسط کمیسیون ملّی یونسکو در ایران به زبان فارسی ترجمه شده و با حمایت مالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شده است. این کتاب آخرین تحوّلات و موضوعات مربوط به آموزش عالی و دانشگاه‌ها را بیان کرده است و در آن، چالش‌ها و نگرانی‌های امروز آموزش عالی در جهان، در حوزه های مختلفی همچون: جهانی سازی و بین‌المللی شدن، دسترسی، تضمین کیفیت، تأمین بودجه، خصوصی سازی، ارزشیابی، نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط دانشگاه و صنعت؛ مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب حاضر می‌تواند منبع مناسبی برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی ، مدیران دانشگاه‌ها، استادان و پژوهشگران حوزۀ آموزش کشور باشد.


245 بازدید
<p dir="RTL">روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی</p>