1دانشکده فنی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

به دنبال نیاز سنجی و پژوهش صورت گرفته در کرسی یونسکو، طرح راه‌اندازی دوره «کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی»، در سال 1396 به شورای راهبردی کرسی یونسکو عرضه شد. هدف این دوره تربیت کارشناسان کارآزموده و دارای صلاحیت، با توانایی برنامه‌ریزی، ساماندهی، نظارت بر اجرا و کنترل کیفیت برنامه‌های آموزش مهندسی، در دانشگاه و صنعت است. پیشنهاد کرسی یونسکو به دانشگاه تهران، در مورد راه‌اندازی دورۀ کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی، در اواخر سال 1397 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. این دوره برای اولین بار در کشور، در مهر ماه 1398 در دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، کار خود را آغاز کرد. در تاریخ 98/6/11، طی حکمی از طرف آقای دکتر ناصر سلطانی ریاست دانشکدگان فنی، دکتر حسین معماریان، به عنوان «مجری دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» منصوب شدند (اینجا). اولین گروه از دانش آموختگان این دوره، در پاییز 1401، وارد بازار کار شدند. در این صفحه اطلاعات مورد نیاز مربوط به دورۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی، فراهم آمده است.

     
          


 معرفی دوره

کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی چیست؟ این دوره چه توانایی‌هایی را توسعه می‌دهد؟ بازار کار آن کجاست؟ چه نیازهایی را در سطح ملی اقناع می‌کند؟ ... ادامه

برنامۀ مصوب

ضرورت و اهمیت این دوره چیست؟ هدف‌های آن کدامست؟ برنامه مصوب این دوره چه ساختاری دارد و چه درس‌هایی برای آن درنظر گرفته شده است؟ ... ادامه

برنامه درسی

توزیع دروس در نیمسال‌های مختلف چگونه است؟ زمان‌بندی و برنامه هفتگی ارائه درس‌ها به چه صورتی است؟ ... ادامه

دانشجویان

با چه پیشینه‌ای می‌توان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی شد؟ دانشجویان فعلی و گذشته این دوره چه کسانی هستند و چه پیشینه‌ای دارند؟ ... ادامه

دانش‌آموختگان

دانش‌آموختگان این دوره چه کسانی هستند؟ آینده حرفه‌ای آنها بعد از فارغ‌التحصیلی چگونه رقم خورده است؟ ... ادامه

 

مدرسان و مشاوران

چه کسانی دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی را ارائه می‌دهند؟ پیشینۀ آموزشی و پژوهشی آنها چیست؟ ... ادامه

پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و انتشارات

چه پژوهش‌هایی توسط دانشجویان این رشته صورت گرفته است؟ این پژوهش‌ها چه دستاوردهایی داشته است؟ ... ادامه

اسناد و احکام

اسناد و مدارک مرتبط با دورۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی کدامند؟ ... ادامه

مشخصات دورۀ بین‎‌‌المللی (منطقه‌ای)

مخاطبان برون‌مرزی کارشناسی ارشد آموزش مهندسی چه کسانی هستند؟ شرایط و سازوکار جذب و ادامه تحصیل در این رشته چیست؟ ... ادامه

اخبار

اخبار، تازه‌ها و اطلاعیه‌های کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی ... ادامه

   

تماس با ما

  • تلفن:  88992215      دورنگار:  88953188  
  • پست الکترونیکی: ucee@ut.ac.ir 4049 بازدید
<span style="color:#ffffff;"><strong>1</strong></span>