.


کارشناسی ارشد آموزش مهندسی


دانشکده فنی دانشگاه تهران

     
          


    معرفی دوره

    کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی چیست؟ این دوره چه توانایی‌هایی را      توسعه می‌دهد؟ بازار کار آن کجاست؟ چه نیازهایی را در سطح ملی اقناع      می‌کند؟ ... ادامه

     برنامۀ مصوب

    ضرورت و اهمیت این دوره چیست؟ هدف‌های آن کدامست؟ برنامه مصوب      این دوره چه ساختاری دارد و چه درس‌هایی برای آن درنظر گرفته شده          است؟ ... ادامه

     برنامه درسی

    توزیع دروس در نیمسال‌های مختلف چگونه است؟ زمان‌بندی و برنامه            هفتگی ارائه درس‌ها  به چه صورتی است؟ ... ادامه

    دانشجویان

   با چه پیشینه‌ای می‌توان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش             مهندسی شد؟ دانشجویان فعلی و گذشته این دوره چه کسانی هستند و     چه پیشینه‌ای دارند؟ ... ادامه

     دانش‌آموختگان

    دانش‌آموختگان این دوره چه کسانی هستند؟ آینده حرفه‌ای آنها بعد از        فارغ‌التحصیلی چگونه رقم خورده است؟ ... ادامه

 

    مدرسان و مشاوران

     چه کسانی دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی را ارائه می‌دهند؟ پیشینۀ آموزشی و پژوهشی آنها چیست؟... ادامه

    پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و انتشارات

      چه پژوهش‌هایی توسط دانشجویان این رشته صورت گرفته است؟ این          پژوهش‌ها چه دستاوردهایی داشته است؟ ... ادامه

     اسناد و احکام

     اسناد و مدارک مرتبط با دورۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی کدامند؟ ... ادامه

     مشخصات دورۀ بین‎‌‌المللی (منطقه‌ای)

     مخاطبان برون‌مرزی کارشناسی ارشد آموزش مهندسی چه کسانی           هستند؟ شرایط و سازوکار جذب و ادامه تحصیل در این رشته چیست؟ ... ادامه

      اخبار

      اخبار، تازه‌ها و اطلاعیه‌های کارشناسی‌ارشد آموزش مهندسی ...  ادامه

   

     تماس با ما

  • تلفن:  88992215      دورنگار:  88953188  
  • پست الکترونیکی:  ucee@ut.ac.ir      وبگاه:  www.ucee.ut.ac.ir  3198 بازدید
<span style="color:#ffffff;"><strong>.</strong></span>