پویش علمی ایران در آینه 1400

از نظر تعداد دانش‌آموختگان مهندسی، در دنیا پنجم هستیم؛ اما، کمبود توانایی‌های مهارتی یکی از کاستی‌های بارز آموزش مهندسی است.

..

کتاب مجموعه مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه 1400، یکصد مورد «ایده‌پردازی و طرح گفتمان‌های جدید» در حوزه‌های مختلف است که عمدتا توسط اعضای هیأت‌علمی دانشگاه تهران (و در موارد معدودی توسط اساتید و اعضای هیأت‌علمی دیگر دانشگاه‌ها که در پروژه‌ها و طرح‌های علمی و فناورانه دانشگاه تهران مشارکت داشته‌اند)، در قالب مصاحبه/گفتگو سامان‌یافته و تدوین شده است. از جمله افرادی که در حوزه فنی و مهندسی و علوم پایه با ایشان مصاحبه شده است، دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی است. ادامه72 بازدید
<p><strong><span style="color:#0066cc;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;">پویش علمی ایران در آینه 1400</span></strong></p><p></p>