شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

نقش «شورای راهبردی» سیاست‌گذاری و نظارت بر خط‌مشی کلان کرسی است. اعضای این شورا را اساتید برجسته و با تجربه رشته‌های مختلف مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تشکیل می‌دهند.

..

ترکیب اعضا

اعضای شورای راهبردی کرسی توسط ریاست کرسی پیشنهاد و با حکم رئیس دانشکدگان فنی به مدت سه سال منصوب می‌گردند. ترکیب اعضای شورا به شرح زیر است:

  1. معاون آموزشی دانشکدگان فنی
  2. مدیر مرکز ارزیابی کیفیت آموزش دانشکدگان فنی
  3. حداقل یک نماینده از هر یک از دانشکده‌ها و گروه‌های مستقل دانشکدگان فنی
  4. حداقل سه نفر از اساتید پیشکسوت آموزش مهندسی کشور و استادان دانشکدگان فنی دانشگاه تهران (به انتخاب رئیس کرسی)
  5. رئیس کرسی (بعنوان رئیس شورا)

..

وظایف

  • تصویب آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مورد نیاز به منظور تحقق اهداف کرسی
  • تصویب گزارش سالانه و برنامه‌‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کرسی
  • سیاست‌گذاری و نظارت در مورد مبانی، روش‌ها و خط‌مشی‌های کلان مربوط به فعالیت‌های کرسی
  • اتخاذ تصمیم در زمینه روابط و همکاری‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کرسی

......................................

اعضای فعلی شورای راهبردی 

...

     
...

دکتر عباس بازرگان
استاد گروه سنجش و تحقیقات آموزش دانشگاه تهران


     

دکتر علی بزرگی امیری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

 دکتر آرش بهرامی

 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

دکتر مریم بیطرف                                                                                                                         

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران 

 دکتر گلناز جوزانی کهن                                                                                                                                                                                                                        استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران


دکتر محمدرضا حائری یزدی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

دکتر اکرم حسینیان سراجه‌لو  

 دانشیار دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران


 دکتر رامتین خسروی

 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران


دکتر محمدرضا دلاور

استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهراندکتر جلیل آقا راشد محصل 

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  دانشگاه تهران


دکتر کامران رضایی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران


دکتر سیروس زمانی

دانشیار دانشکده مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه تهران

دکتر بنفشه زهرایی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

دکتر ناصر سلطانی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

دکتر محمود شاه‌آبادی

 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

 دکتر مسعود شریعت پناهی
 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

 دکتر محمد حسین صراف‌زاده

 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران


دکتر سید امید فاطمی

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

دکتر رضا فرجی دانا

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران


دکتر مهدی قراباغی

استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

دکتر رضا کراچیان

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران


دکتر محمود کمره‌ای

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران


 دکتر سید محمد علی موسویان

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران


دکتر علی معینی

استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران


دکتر حسین معماریان

استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
اعضای سابق شورای راهبردی ... ادامه


383 بازدید