کارگروه‌های تخصصی

کارگروه تخصصی برای بررسی یک موضوع خاص، با شرح وظایف و مدت مشخص تشکیل می‌شوند. ضرورت تشکیل، دامنه فعالیت­‌ها و ترکیب اعضای هر کارگروه تخصصی، توسط رئیس کرسی تعیین و برای تصویب به شورای راهبردی ارائه می‌شود. هر کارگروه تخصصی متشکل از ۳ تا ۷ نفر است که از میان اعضای شورای راهبردی، دیگر اعضای هیأت‌علمی دانشگاه و یا صاحب‌­نظران صنعت، انتخاب می‌شوند. سرپرست و اعضای هر کارگروه مصوب با حکم رئیس کرسی برای مدت مشخصی منصوب می­‌شوند و هر کارگروه تخصصی با توجه به شرح وظایف مصوب، فعالیت­‌های خود را در مدت زمان مقرر به انجام رسانده و نتیجه بررسی­‌های خود را به رئیس کرسی ارائه می‌­دهد.

  

1. کارگروه ساماندهی کارگاه‌های دستیاران آموزشی در دانشکدگان فنی

برطبق مصوبه جلسه 85 شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، مورخ 1401/09/30، «کارگروه ساماندهی کارگاه‌های دستیاران آموزشی» برای بررسی دیروز، امروز و فردای آموزش دستیاران آموزشی در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، به ریاست دکتر رامتین خسروی و عضویت دکتر آرش بهرامی و دکتر حسین معماریان تشکیل شد. نتیجه بررسی‌های این کارگروه در جلسه شماره 87 شورای راهبردی، مورخ 1402/01/30، توسط دکتر رامتین خسروی ارائه گردید. ایشان ابتدا گزارشی از کارگاه‌های دستیاران آموزشی، برگزار شده در دانشکدگان فنی در پیش و پس از شیوع کرونا را، همراه با آمار تعداد شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها ارائه دادند. دکتر خسروی ضمن تأکید به لزوم بازنگری در نحوۀ اجرای کارگاه‌ها، نحوۀ برگزاری آخرین دوره کارگاه در پاییز ۱۴۰۱ را تشریح نمودند. سپس گام‌های پیش رو، معرفی آیین‌نامه دستیاران آموزشی (مصوب ۱۳۹۵)، نیاز به تدوین مرام‌نامۀ حرفه‌ای دستیاران آموزشی و ضرورت پوشش رسانه‌ای به منظور ترویج و شناساندن این فرایند به دانشگاه‌های دیگر مطرح شد. ایشان در پایان به پرسش‌های اعضای شورا پاسخ گفتند. ویدیو ارائه گزارش آقای دکتر خسروی از اینجا قابل دستیابی است.


166 بازدید