حامیان مالی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، به دنبال درخواست دانشگاه تهران و موافقت یونسکو، در سال ١٣93در دانشکدگان فنی، تأسیس شده است. در طی سال‌های اخیر، منابع مالی مورد نیاز کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، به‌طور عمده از طریق حمایت‌های مادی بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران و ارایه خدمات کرسی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش مهندسی کشور، از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی، و مانند آن، تأمین شده است. دیگر حامی کرسی، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران است، که خاستگاه و محل استقرار این کرسی است.

      

بنیاد حامیان دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

در سال ١٣٨٥، و با هدف جهت‌دهی به امکانات و منابع اهدایی فارغ‌التحصیل و دوستداران دانشکده فنی، در راستای تعالی مهد مهندسی کشور، بنیان گذارده شد. ادامه


دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۱۳ تأسیس و با نام‌نویسی از 40 دانشجو، در چهار رشته مهندسی ساختمان، مکانیک، برق و معدن، فعالیت آموزشی خود را آغازکرد. ادامه

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، برنامه‌های متنوعی را در ارتباط با ارتقای آموزش مهندسی کشور در نظر دارد که اجرای آنها مستلزم تأمین منابع مالی مورد نیاز است. سازمان‌ها، نهادها و افراد علاقمند به حمایت از فعالیت‌های کرسی یونسکو در آموزش مهندسی می‌توانند با دفتر کرسی تماس حاصل نمایند.


238 بازدید