فهرست کارگاه‌ها

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی کارگاه‌های آموزشی متنوعی را به‌‌منظور توسعۀ حرفه‌ای و مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی و دستیاران آموزشی طراحی و به اجرا در آورده است. این کارگاه‌ها در سطح دانشگاه تهران زیر نظر مرکز ارزیابی کیفیت پردیس دانشکده‌های فنی، و در سطح ملی با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران، عرضه می‌شود. هر کارگاه در نیم روز و در دو جلسه (جمعا به‌مدت 4 ساعت)، برگزار می‌شود. در جلسه اول مطالب تئوریک مرتبط با موضوع کارگاه ارائه شده و در جلسه دوم شرکت‌کنندگان در کارگاه به‌طور عملی مطالب عرضه شده را به‌‌کار می‌گیرند. در هر جلسه همچنین کتاب‌ها و مقالاتی که در زمینه موضوع کارگاه تهیه شده، در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. در پایان هر گارگاه نیز گواهی‌نامه‌ای به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود. مراکز آموزشی علاقه‌مند به برگزاری این کارگاه‌ها می‌توانند با دفتر کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (88992215 یا  ucee.ut.ac.ir)، تماس حاصل نمایند. عناوین این کارگاه‌ها عبارتند از:

الف) تدارک تدریس

1 - آموزش مهندسی

2 - تدارک تدریس هدفدار

3 -  طراحی درس و تدریس

ب) یاددهی و یادگیری

4 - سازوکار یادگیری

5 - یادگیری فعال

6 - اصول تدریس خوب

7 - تجربه‌های تدریس

8 - نوآوری‌های آموزشی

9- ساماندهی کلاس‌های حل تمرین ( ویژه دستیاران آموزشی TA)

پ) ارزیابی آموزش

10 - سنجش دستاوردهای یادگیری

11 - سنجش دستاوردها توسط روبریک

12 - ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی

13 -  نقشه‌برداری برنامه آموزشی

14 - ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی

15 - ارزیابی برونی آموزش مهندسی (ویژه داوران ارزشیابی)

ت) ساماندهی آموزش مهندسی

16 -اخلاق در آموزش مهندسی

17 -  مدیریت کیفیت آموزش مهندسی

18 - مشاوره دانشجویی (ویژه استادان راهنما)

19 - ارتقای انگیزه یادگیری دانشجویان

20 - چالش‌های آموزش مهندسی ایران

ث) برنامه‌ریزی آموزش مهندسی

21 - آموزش طراحی مهندسی

22 - آموزش برخط مهندسی

23 - سازوکار تهیه منابع آموزشی


2523 بازدید
<strong><span style="font-size:x-large;color:#0000ff;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;فهرست کارگاه&zwnj;ها</span></strong>