طراحی آموزشی

یکی از هدف‌های کرسی یونسکو در آموزش مهندسی آینده‌پژوهی در زمینه‌های مختلف آموزش مهندسی است. در این راستا کاستی‌های فعلی آموزش مهندسی شناسایی شده و نیازهای آتی آن رصد گردیده است. یک شاخه از فعالیت‌های آینده پژوهشی کرسی یونسکو به برنامه درسی و نیازهای فعلی و آتی آن متمرکز بوده است. به‌‌این منظور بررسی‌های متنوعی در زمینه‌های برنامه‌ریزی آموزشی، صورت گرفته است.

     ...

طراحی برنامه‌های آموزشی جدید 

یکی از اهداف در نظر گرفته شده برای کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، شناسایی نیازها و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دوره‌های آموزشی تازه است. (اینجاو (اینجا) 

      

بازنگری برنامه‌های آموزشی موجود

بازنگری برنامه‌های آموزشی در چند دهه گذشته به‌طور متمرکز، و در وزارت  علوم، صورت می‌گرفته است. این بازنگری‌ها به‌طور معمول با برگزاری جلساتی با شرکت ... ادامه

   طراحی درس‌های جدید 

پیش‌نیاز هر برنامه آموزش مهندسی موفق، گذر موفقیت‌آمیز از یک فرایند ارزشیابی ملی یا بین‌المللی است. بررسی نتایج ارزیابی درونی چند برنامه آموزش مهندسی کشور  کمبود برخی درس ها و  ... ادامه

   

طراحی دوره‌های آموزشی 

توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای را می‌توان ‌توسط دروس و برنامه‌های آموزشی مفصل‌تر و یا منتهی به‌مدرک نیز به‌دست آورد. ... ادامه

 طراحی کارگاه‌های آموزشی 

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی کارگاه‌های آموزشی  متنوعی را به‌‌منظور توسعۀ حرفه‌ای و مهارت‌های یاددهی-  یادگیری اعضای هیأت‌علمی و دستیاران آموزشی طراحی و  به اجرا در آورده است. ... ادامه 


2373 بازدید
<span style="font-size:x-large;color:#0066cc;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;"><strong>طراحی آموزشی</strong></span>