قراردادهای پژوهش در آموزش مهندسی

آموزش مهندسی ایران، با حدود 1/4 میلیون دانشجو و 14 هزار عضو هیئت‌علمی، کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده و مقالات به‌‌‌نسبت کمی در مورد چالش‌های آموزش مهندسی کشور و راه‌کارهایی برای برون‌رفت از آنها، منتشر شده است. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، از بدو تأسیس پژوهش در آموزش مهندسی را در سر لوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش‌ها، ارتقای کیفیت آموزش مهندسی است، به‌نحوی که برنامه‌های آموزشی بتوانند فرایند ارزیابی درونی و برونی را با موفقیت پشت سرگذارده و با کسب گواهی‌نامۀ ارزشیابی، امکان پیوستن به‌پیمان‌های بین‌المللی هم‌ارزی مدارک مهندسی را پیدا نمایند. ده‌ها پژوهش از این دست، تا این تاریخ به‌ انجام رسیده، و در شورای راهبردی کرسی به‌تصویب رسیده است. چکیدۀ این پژوهش‌ها، به‌همراه مقالاتی که نتایج آنها را ارائه می‌دهند، در قسمت «پیشنهادهای آموزشی» همین وبگاه آمده است. در کنار این فعالیت‌ها پژوهش‌هایی نیز به سفارش مراکز دیگر، در زمینه‌های مختلف آموزش مهندسی به انجام رسیده است. در ادامه مشخصات کلی این پژوهش‌ها، به همراه چکیدۀ گزارش نهایی هر یک، آمده است.

....

تهیه دستور‌العمل «توسعه همکاری‌های بین‌المللی در آموزش مهندسی» جهت درج در سند ملی آموزش 2030 سازمان ملل متحد 

                - کارفرما: کمیسیون ملی یونسکو

               - مجری: کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

کارایی سنجش علمی بر اساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی-مهندسی

               - کارفرما: کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

            - مشاور: دکتر حسین معماریان- دکتر محمود شاه‌آبادی

            - مجری: مهندس صادق جلالی

            - 1395

تدوین شاخص‌های اعتبار‌سنجی و ارزیابی ادواری رشته‌های مهندسی دایر در ایران  

            - کارفرما: معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری، اداره کل ممیزی توسعه علوم

            - مشاور: انجمن آموزش مهندسی ایران

            - مجری: دکتر حسین معماریان

            - 1391

سازوکار ارزشیابی برنامه‌‌‌های آموزش مهندسی ایران

            - کارفرما: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

            - مجری: دکتر حسین معماریان

            - 1390

  بازنگری برنامه آموزش کارشناسی‌ارشد مهندسی اکتشاف معدن  

            - کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

            - مشاور: دانشگاه تهران

            - مجری: دکتر حسین معماریان

            - 1389  


بازنگری برنامه آموزش کارشناسی مهندسی معدن (گرایش اکتشاف)
  

             - کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

             - مشاور: دانشگاه تهران

             - مجری: دکتر حسین معماریان

             - 1389

بررسی آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت معدن

             - کارفرما: وزارت صنایع و معادن، دفتر نظارت و ایمنی معادن

             - مشاور: دانشگاه صنایع و معادن

             - مجری: دکتر حسین معماریان

             - 1384

طراحی و ساماندهی پایگاه کتابشناسی مراجع ژئوتکنیکی کشور  

            - کارفرما: سازمان زمین‌شناسی و تحقیقات معدنی کشور، پایگاه ملی داده‌های علوم               زمین ایران

            - مجری: دکتر حسین معماریان

            - 1384    

 پژوهش و گردآوری اطلاعات به‌منظور طراحی نرم‌افزار و راه‌اندازی بانک داده‌های ژئوتکنیک

           - کارفرما: سازمان زمین‌شناسی و تحقیقات معدنی کشور، پایگاه ملی داده‌های علوم                زمین ایران

           - مجری دکتر حسین معماریان

           - 1385    

بررسی آموزش معدن و مواد در ایران و جهان

  •  جلد اول: آموزش معدن و مواد در جهان           

  • جلد دوم: برنامه‌های آموزشی معدن و مواد در ایران           

  • جلد سوم: مراکز آموزشی معدن و مواد ایران           

  • جلد چهارم: تنگناها و راهکارها           

  • جلد پنجم: پایگاه آموزش معدن و مواد ایران           

       - کارفرما: وزارت صنایع و معادن

       - ‌مشاور: دانشگاه صنایع و معادن ایران،

       - مجری دکتر حسین معماریان

       - 1379
1996 بازدید
<span style="font-size:x-large;color:#0066cc;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;"><strong>قراردادهای پژوهش در آموزش مهندسی</strong></span>