پژوهش در آموزش مهندسی

با گذشت حدود هشت دهه از آغاز آموزش عالی دانشگاهی در ایران، آموزش مهندسی در کشور، درکنار گسترش کمّی زیاد، فراز و فرودهای چندی را پشت‌ سر گذارده است. در حال حاضر بیش از یک میلیون دانشجوی مهندسی، در صدها مرکز آموزش مهندسی کشور، مشغول به‌ تحصیل می‌باشند. اعتلای آموزش مهندسی در گرو شناسایی چالش‌های آن و ارائه راه‌کارهایی برای غلبه برآنهاست. و این امریست که تنها با پژوهش‌های سامان‌یافته، امکان‌پذیر می‌باشد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، پژوهش و آینده‌پژوهشی در زمینه‌های مختلف آموزش مهندسی را در سرلوحۀ اهداف خود قرارداده است. پژوهش‌هایی از این دست می‌تواند به‌ صورت پایان‌نامه‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی؛ و یا طرح‌های پژوهشی، که از طریق دانشگاه‌ها یا مراکز ذی‌ربط حمایت می‌شوند، به‌ انجام برسد. در ادامه، فهرستی از زمینه‌های پیشنهادی ما برای پژوهش در آموزش مهندسی فراهم آمده است. نظرات و پیشنهادات خود رادر این زمینه با ما در میان بگذارید. بسیار به‌جا خواهد بود که افراد، گروه‌ها یا مراکزی که پژوهش‌های مشابهی را دردست اقدام دارند، عنوان و محتوای آنها را جهت ما ارسال نمایند تا ضمن بازتاب آنها در وب‌گاه کرسی، شرایطی ایجاد شود تا جامعۀ دانشگاهی و مهندسی، از اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، آگاهی یابند. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های مرتبط با آموزش مهندسی حمایت می‌کند. 

1. بهینه‌سازی کارآموزی‌‌‌های دورۀ کارشناسی مهندسی

2. راهکارهایی برای افزایش نقش طراحی درپروژه‌های کارشناسی

3. تدریس با پاورپوینت، آری یا نه

4. روش‌هایی برای اولویت دادن به کارگروهی دانشجویان کارشناسی

5. روش‌های برای تقویت مهارت‌های ارتباطی دانشجویان مهندسی

6. بررسی علل کاهش انگیزه و امید به‌آینده در دانشجویان

7. تعیین تعداد بهینه دانش‌آموختگان  مهندسی مورد نیاز کشور

8. جذب استاد در رشته‌های مهندسی

9. چالش‌های مدیریت مراکز آموزش مهندسی

10. اقتصاد آموزش مهندسی

11. چالش‌های پیش‌روی  ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور

12. برنامه‌ریزی آموزش مهندسی

13. منابع درسی و کمک درسی آموزش مهندسی

14. حذف یا ادغام درس‌های موجود یا پیشنهاد درس‌های جدید

15. کنترل کیفیت آموزش‌های دوره دکتری مهندسی

16. آموزش‌های بین‌رشته‌ای جدید در مقطع کارشناسی ارشد

17. کارایی ادغام مراکز آموزشی کوچک‌تر و قطبی کردن فعالیت‌ها

18. بازارکار دانش‌آموختگان مهندسی

19. بهبود نقش صنعت درآموزش مهندسی

20. دانش‌آموختگان مهندسی و  فرار مغزها

21. صادرات نیروی انسانی متخصص

22. چالش‌های زنان دانش‌آموخته مهندسی

23. ما و جهانی شدن آموزش مهندسی

24. بررسی عملکرد نشریات علمی-پژوهشی مهندسی

25. چالش‌های ثبت مالکیت فکری فعالیت‌های پژوهشی

26. آموزش مهندسی از راه دور (آموزش الکترونیکی)

27. آموزش مهندسی از راه دور (دانشگاه پیام نور)

28. آموزش مهندسی در دانشگاه آزاد

29. دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای

30. معضل کتاب‌سازی و پژوهش‌نمایی در آموزش مهندسی

31. رصد پیشرفت‌های فناوری و کاربرد آن در یادگیری


1984 بازدید
<span style="font-size:x-large;color:#0000ff;"><strong>پژوهش در آموزش مهندسی</strong></span>