مراکز همکار

پیشرفت آموزش مهندسی در کشور، و تربیت دانش‌آموختگان دارای مهارت‌های لازم برای کار مؤثر در صنعت، نیازمند ‌هم‌فکری و تعامل همۀ طرف‌های ذینفع در آموزش مهندسی است. خوشبختانه، در طی یکی دو دهه اخیر زیرساخت‌های چندی برای کمک به‌این امر ایجاد شده است. از آن جمله است انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران از طرف فرهنگستان علوم، تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران، برگزاری کنفرانس‌های دو‌سالانه آموزش مهندسی کشور، راه‌اندازی موسسۀ ارزشیابی آموزش مهندسی ایران و بالاخره تأسیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی. در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد امکان هم‌فکری و تعامل هرچه بیشتر این نهادها، با مراکز متعدد عرضه‌کنندۀ آموزش مهندسی از یک سو، و صنعت کشور از سوی دیگر، بیش از پیش احساس می‌شود. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با امضای تفاهم‌نامه‌هایی با طرف‌های ذینفع در آموزش مهندسی، بازتاب فعالیت‌های آنها در وبگاه کرسی، و برگزاری جلسات هم‌اندیشی، فرصتی را برای تبادل آرا و یافته‌ها، بین این مراکز ایجاد نماید. به‌این وسیله از کلیه مراکز درگیر در آموزش مهندسی، یا ذینفع در آن، تقاضا می‌شود که با پیوستن به این جمع ضمن آگاه کردن دیگران از نظرات و دستاوردهای خود، قدمی در جهت اعتلای آموزش مهندسی کشور بردارند. در ادامه، نام و دامنۀ فعالیت‌های مراکزی که کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با آنها تفاهم‌نامه همکاری‌ به ‌امضا رسانده، آمده‌است.

   دانشگاه علم وصنعت ایران

  کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی

 مرکز ارزیابی کیفیت پردیس دانشگده‌های فنی دانشگاه تهران

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

  سازمان نظام مهندسی معدن ایران

     دانشگاه شاهرود

   کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

    انجمن آموزش مهندسی ایران

     مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

   مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

    مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

    گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان                            

  کرسی یونسکو در معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام‌العمر


1939 بازدید